4 Σεπτεμβρίου, 1998

Ιδρύθηκε η εταιρεία Google

14 Σεπτεμβρίου, 2000

Η Microsoft τα Windows Me (Millennium Edition)

23 Σεπτεμβρίου, 1889

Η ιδρύθηκε η εταιρεία Nintendo