4 Σεπτεμβρίου, 1998

Ιδρύθηκε η εταιρεία Google

23 Σεπτεμβρίου, 1889

Η ιδρύθηκε η εταιρεία Nintendo