Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

IBM Personal System/2 Model P70 386

Επεξεργαστής: Intel 80386 DX @ 16 ή 20MHz, Μνήμη RAM: 4KB , Λειτουργικό σύστημα: MS-DOS 6,20 & Windows 3,1, Οθόνη: 10,6 ιντσών, Βάρος: 10 κιλά, Έτος: 1988

Ο IBM Personal System/2 Model P70 386 ήταν ένας φορητός υπολογιστής ο οποίος κυκλοφόρησε από την εταιρεία IBM το 1988. Το βάρος του ήταν περίπου 10 κιλά και ανήκε στην κατηγορία «luggable computers». Η φορητότητά του ήταν περιορισμένη λόγω της έλλειψης μπαταρίας, γεγονός που σήμαινε ότι ο χρήστης θα έπρεπε να έχει πάντα κοντά του μια πρίζα ρεύματος. Στο πάνω μέρος διέθετε χερούλι μεταφοράς και το πληκτρολόγιο, που ήταν αποσπώμενο, αποτελούσε και το κάλυμμα της μπροστινής πλευράς του. Επίσης, όταν ο χρήστης του υπολογιστή έκλεινε το πληκτρολόγιο, τότε μέσω ενός ειδικού εξαρτήματος πιεζόταν το κουμπί on/off. Διέθετε οθόνη 10,6 ιντσών, η οποία ξεχώριζε για το πορτοκαλί της χρώμα και το πλαίσιό της μπορούσε να μετακινηθεί προς τα έξω. Αντίστοιχη κίνηση μπορούσε να κάνει και η μονάδα εύκαμπτου δίσκου (floppy drive) η οποία δεχόταν δισκέτες 3,5”. Στην πίσω πλευρά του υπολογιστή υπήρχε ένα πορτάκι το οποίο ανοίγοντάς το αποκαλύπτονταν οι θύρες σειριακής και παράλληλης σύνδεσης. Η τιμή του όταν κυκλοφόρησε ήταν 4.995$. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1993.

 

CPU: Intel 80386 DX @ 16 or 20MHz, RAM: 4KB, Operating system:  MS-DOS 6,20 & Windows 3,1, Screen: 10,6”, Weight: 10kg, Year: 1988

The IBM Personal System / 2 Model P70 386 was a laptop that was released in 1988 by IBM. It weighed about 10kg and belonged to the “luggable computers” category. Its portability was limited due to the lack of battery, which meant that the user should always have a power outlet near him. On the upper part, it had a carrying handle and the keyboard, which was detachable, was the cover of its front side. Also, when the computer user closed the keyboard, then the on/off button was pressed through a special accessory. It had a 10.6-inch screen that stood out for its orange color and its frame could be moved outwards. A similar move could be done by the floppy drive, which received 3.5” floppy disks. On the back of the computer there was a door which, when it was opened, it was revealed the ports for serial and parallel connection. Its price was $4,995 when it was first released. Its production stopped in 1993.