Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Apple iMac G3

Επεξεργαστής: PowerPC 750 (G3) @ 233 MHz, Μνήμη RAM: 32MB, Σκληρός δίσκος: 4GB, Λειτουργικό σύστημα: 8.1, Οθόνη: 15¨, Έτος: 1998

Η Apple προώθησε τον iMac, ως ένα επαναστατικό νέο Mac για την εποχή του διαδικτύου, όπως αποδεικνύεται και από το πρόθεμα «i» της ονομασίας του, το οποίο αναφέρεται στο Internet (internet, individual, instruct, inform, inspire). Ήταν μοναδικό όχι μόνο για την εμφάνισή του, αλλά και γιατί ήταν το πρώτο Mac που διέθετε USB θύρες. Είναι το πρώτο Mac, στο οποίο αφαιρέθηκε η μονάδα δισκέτας. Κυκλοφόρησε σε 6 χρώματα (Bondi Blue, Blueberry, Grape, Tangerine, Lime, Strawberry). Μέχρι τον Ιούλιο του 2001 είχαν κυκλοφορήσει διάφορες εκδόσεις οι οποίες είχαν βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με το αρχικό μοντέλο.

CPU: PowerPC 750 (G3) @233 MHz, RAM: 32MB, Ηard disk drive: 4GB, Οperating system: 8.1, Screen: 15¨, Year: 1998

Apple promoted the iMac as a revolutionary new Mac for the Internet age, as it is proving by its prefix ‘i’, which stands for the Internet (internet, individual, instruct, inform, inspire). It was unique not only for its appearance but because it was the first Mac that included USB ports. It was the first Mac that its floppy disk was removed. Available in 6 colors (Bondi Blue, Blueberry, Grape, Tangerine, Lime, Strawberry). Until July 2001, several versions had been released which had improved specifications over the original model.

Apple

Την 01.04.1976 ιδρύθηκε η εταιρεία Apple Computer Company από τους Steve Jobs, Steve Wozniak και Ronald Wayne. Ο Wayne έδωσε πίσω το μερίδιο μετά από 12 ημέρες. Πρώτος υπολογιστής της εταιρείας, ο Apple I. Το 1977 μετονομάστηκε σε Apple Computer, Inc και το 2007 σε Apple όταν και ξεκίνησε την παραγωγή του iPhone 2G. Σύμφωνα με δήλωση του Wozniak «Το γκαράζ είναι λίγο μύθος». Σε κάθε περίπτωση, αναρτούμε τη φωτογραφία του γκαραζ στο πατρικό σπίτι του Steve Jobs στο Los Altos στην California.