Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Apple Macintosh IIsi

Επεξεργαστής: Motorola 68030@20 MHz, Μνήμη RAM: 1MB, Σκληρός δίσκος: 40MB ή 80MB,  Λειτουργικό σύστημα: System 6.0.7 – 7.6.1, Έτος: 1990

Ο Apple Macintosh IIsi ήταν ένας προσωπικός υπολογιστής που κυκλοφόρησε το 1990 από την Αμερικανική εταιρεία Apple Computer. Συνδέονταν σε εξωτερική οθόνη υπολογιστή με μέγιστη ανάλυση 640 × 480. Διέθετε μονάδα δισκέτας 3,5” και έναν εσωτερικό σκληρό δίσκο 40 MB ή 80 MB. Το IIsi ήταν το πρώτο μοντέλο της σειράς Macintosh που κυκλοφόρησε με ενσωματωμένη κάρτα ήχου, όπως και αντίστοιχες δυνατότητες ήχου είχε το μοντέλο Macintosh LC, το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά. Συγκεκριμένα, διέθετε μια θύρα για τη σύνδεση στερεοφωνικών ακουστικών, υποδοχές για μικροφώνου κ.α. Η μνήμη του επεκτείνονταν έως τα 17MB. Η αρχική του τιμή ήταν 2.999$. Η παραγωγή του σταμάτησε 1993. Ο διάδοχος του ήταν ο Macintosh Quadra 610.

 

CPU: Motorola 68030@20 MHz, RAM: 1MB, Hard disk: 40MB ή 80MB, Operating system: System 6.0.7 – 7.6.1, Year: 1990

The Apple Macintosh IIsi was a personal computer that was released in 1990 by the American company, Apple Computer. It was connected to an external computer screen with a maximum resolution of 640 × 480. It had a 3.5” floppy disk drive and an internal 40 MB or 80 MB hard drive. The IIsi was the first model in the Macintosh series that released with a built-in sound card, just like the Macintosh LC which was released the same year and had similar sound capabilities. Specifically, it had a port for connecting stereo headphones, microphone jacks, etc. Its memory was expandable up to 17MB. Its original price was $2,999. Its production stopped in 1993. Its successor was the Macintosh Quadra 610.

Apple

Την 01.04.1976 ιδρύθηκε η εταιρεία Apple Computer Company από τους Steve Jobs, Steve Wozniak και Ronald Wayne. Ο Wayne έδωσε πίσω το μερίδιο μετά από 12 ημέρες. Πρώτος υπολογιστής της εταιρείας, ο Apple I. Το 1977 μετονομάστηκε σε Apple Computer, Inc και το 2007 σε Apple όταν και ξεκίνησε την παραγωγή του iPhone 2G. Σύμφωνα με δήλωση του Wozniak «Το γκαράζ είναι λίγο μύθος». Σε κάθε περίπτωση, αναρτούμε τη φωτογραφία του γκαραζ στο πατρικό σπίτι του Steve Jobs στο Los Altos στην California.