Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Sinclair ZX Spectrum + 128K

Επεξεργαστής: Zilog Z80A @3.5469 MHz, Μνήμη RAM: 128KB, Λειτουργικό σύστημα: Sinclair Basic, Έτος: 1985

Ο Sinclair ZX Spectrum 128k, με την ονομασία Derby, πρόκειται για ένα αγγλικό προϊόν, το οποίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά στην Ισπανία. Το χαρακτηριστικό του όνομα το απέκτησε λόγω του ότι η μνήμη RAM του επεκτάθηκε στα 128KB. Αποτελεί την εξέλιξη του ZX Spectrum+ και το πληκτρολόγιό του είναι λίγο μεγαλύτερο. Στη δεξιά πλευρά, υπάρχει μία ψύκτρα για να διατηρείται σε χαμηλό επίπεδο η θερμοκρασία του επεξεργαστή.

CPU: Zilog Z80A @3.5469 MHz, RAM: 128KB, Οperating system: Sinclair Basic, Year: 1985

The Sinclair ZX Spectrum 128k, called Derby, was an English product that was first released in Spain. This characteristic name was given to it because its RAM expanded to 128K. It’s the evolution of the ZX Spectrum+ and its keyboard is slightly larger.  On the right side, there is a CPU cooler to keep its temperature low.