Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

IBM ThinkPad 760EL

Επεξεργαστής: Intel Pentium@100MHz, Μνήμη RAM: 8MB, Σκληρός δίσκος: 810MB, Λειτουργικό σύστημα: Windows 95, Οθόνη: 12,1”, ‘Έτος: 1996

Ο IBM ThinkPad 760EL ήταν ένας φορητός υπολογιστής που κυκλοφόρησε το 1996 από την Αμερικανική εταιρεία IBM. Ως προς τα χαρακτηριστικά και την εμφάνισή του, ήταν πανομοιότυπος με το μοντέλο IBM ThinkPad 760ED. Κατά το άνοιγμα της οθόνης του υπολογιστή, δημιουργούνταν στο πληκτρολόγιο μία κλίση, ούτως ώστε να διευκολύνεται η στάση των χεριών του χρήστη. Στο κέντρο του πληκτρολογίου υπήρχε ένα κόκκινο κουμπί το οποίο επείχε θέση «ποντικιού» – ονομαζόταν TrackPoint – ενώ μπροστά από το πληκτρολόγιο προεξείχαν τα δύο βασικά πλήκτρα του (αριστερό και δεξί κλικ). Περιελάμβανε μονάδα δισκέτας 3,5”. Επίσης, στο πίσω μέρος του διέθετε θύρες υποδοχής (σειριακή και παράλληλη) καθώς και υποδοχή για κάρτες PCMCIA. Λειτουργούσε με μπαταρία και εξωτερικό τροφοδοτικό.

 

CPU: Intel Pentium @ 100MHz, RAM: 8MB, Hard Disk: 810MB, Operating System: Windows 95, Display: 12.1”, Year: 1996

The IBM ThinkPad 760EL was a laptop computer that was released in 1996 by the American company IBM. In terms of features and appearance, it was identical to the IBM ThinkPad 760ED. During the opening of the computer screen, a tilt was created on the keyboard, so as to facilitate the posture of the user’s hands. In the center of the keyboard, there was a red button that is used as a “mouse” – called TrackPoint – while in front of the keyboard was protruding its two main keys (left and right clicks). It included a 3.5” floppy disk drive. It also had slot ports on the backside (serial and parallel) as well as a slot for PCMCIA cards. It was powered by a battery and an external power supply.