Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Commodore Amiga 500 New Art

Επεξεργαστής: 68000@7,09 MHz, Μνήμη RAM: 512KB, Λειτουργικό σύστημα: AmigaOS 1.3, Έτος: 1989

Ο Commodore Amiga 500 New Art, ήταν μια ειδική έκδοση του Amiga 500 και κυκλοφόρησε το 1989 για να τιμήσει τον εορτασμό του εκατομμυριοστού Amiga που πωλήθηκε από την Commodore. Αυτή η έκδοση σχεδιάστηκε από μια γνωστή παρουσιάστρια της τηλεόρασης και ραδιοφώνου, την Stefanie Tücking. Για αυτό στη δεξιά πλευρά της μπροστινής όψης του υπολογιστή υπάρχει εκτυπωμένη η υπογραφή της. Προοριζόταν μόνο για τη γερμανική αγορά και για αυτό ήταν σπάνιο μοντέλο. Η εμφάνιση της κύριας μονάδας ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε σε δυο διαφορετικά σχέδια, εκ των οποίων το πρώτο περιλάμβανε σχέδια με κύκλους και το δεύτερο διέθετε λεοπάρ σχεδίαση. Ο Amiga 500 New Art είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Amiga 500 αλλά πωλήθηκε σε πιο ακριβή τιμή. Διέθετε μονάδα εύκαμπτου δίσκου 3,5 ιντσών. Χρησιμοποιήθηκε και ως παιχνιδομηχανή αφού τα γραφικά και ήχος ήταν αρκετά καλά. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1991, όπου αντικαταστάθηκε από τον Amiga 500 Plus.

CPU: 68000@7,09 MHz, RAM: 512KB, Operating system: AmigaOS 1.3, Year: 1989

The Commodore Amiga 500 New Art was a special edition of the Amiga 500 and was released in 1989 to celebrate the millionth Amiga that was sold by Commodore. This edition was designed by a well-known TV and radio presenter, Stefanie Tücking. Her signature is printed on the right side of the front of the computer. It was intended only for the German market and therefore was a rare model. The appearance of the main unit was particularly impressive. Specifically, it was released in two different designs, the first of which included ball designs and the second had a leopard design. The Amiga 500 New Art had the same features as the Amiga 500 but it was sold at a more expensive price. It had a 3.5-inch floppy disk drive. It was also used as a gaming machine as the graphics and sound were quite good. Its production stopped in 1991 when it was replaced by the Amiga 500 Plus.