Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Philips VideoPac Computer G7000

Επεξεργαστής: Intel 8048, Μνήμη RAM: 192 Bytes, Έτος: 1978

Το VideoPac Computer G7000 είναι κονσόλα παιχνιδιών της ολλανδικής εταιρείας Philips. Βασίστηκε στο αρχικό προϊόν της αμερικανικής εταιρείας Magnavox, η οποία είχε ονομάσει την κονσόλα  Magnavox Odyssey (η πρώτη παιχνιδοκονσόλα στο κόσμο). Το 1974 η εταιρεία Magnavox αγοράστηκε από την Philips και το 1978 κυκλοφορεί στην αγορά το VideoPac G7000, το οποίο πρόκειται για την ευρωπαϊκή έκδοση του Magnavox Odyssey2.  Βασίζεται σε έναν επεξεργαστή Intel 8084 που έτρεχε στα 1,79 MHz και είχε μνήμη 192 ΚΒ. Διέθετε, επίσης, και ενσωματωμένη μνήμη ROM 1 KB. Είχε πολύ καλή ανάλυση οθόνης για την εποχή του με 160×200 pixels. Η αναπαραγωγή ήχου γινόταν από ένα κανάλι ήχου. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης κονσόλας είναι το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο μεμβράνης. Υπήρχαν περίπου 60 παιχνίδια διαθέσιμα σε cartridge, τα οποία τοποθετούνταν στην ειδική υποδοχή που είχε η παιχνιδοκονσόλα. Βασικός στόχος της εταιρείας Philips ήταν να ανταγωνιστεί το πανίσχυρο Atari VCS. Μπορεί να μην το ξεπέρασε στις πωλήσεις, όμως είχε μια αξιοπρεπέστατη εμπορική πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά.

CPU: Intel 8048, RAM: 192 Bytes, Year: 1978

The VideoPac Computer G7000 is a game console from the Dutch company Philips. It was based on the original product of the American company Magnavox, which had called the console Magnavox Odyssey (the world’s first game console). In 1974 the Magnavox company was bought by Philips and in 1978 the VideoPac G7000 was released, which is the European version of the Magnavox Odyssey2. It is based on an Intel 8084 processor that ran at 1.79 MHz and had 192 KB of memory. It also had a built-in ROM of 1 KB. It had a very good screen resolution for its time with 160×200 pixels. Audio was played from one audio channel. A special feature of this console is the integrated membrane keyboard. There were about 60 games available on cartridges, which were inserted into the special slot that the game console had. The main goal of the Philips company was to compete with the mighty Atari VCS. It may not have surpassed it in sales, but it had a decent commercial run in the European market.