Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Casio PB-1000 (MD-100)

Επεξεργαστής: Hitachi HD61700@32MHz, Μνήμη RAM: 8KB, Λειτουργικό σύστημα: BASIC, Βάρος: 0,3 κιλά, Έτος: 1987

Ο Casio PB-1000 ήταν ένας φορητός προσωπικός υπολογιστής τσέπης που κυκλοφόρησε το 1987 από την εταιρεία Casio Computer Co., Ltd. Διέθετε μονόχρωμη LCD οθόνη και ακριβώς από κάτω είχε 13 πλήκτρα αφής για την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών. Μέσω της προεγκατεστημένης γλώσσας προγραμματισμού C61 Basic μπορούσε να εκτελέσει ένα ευρύ φάσμα μαθηματικών, τριγωνομετρικών και στατιστικών συναρτήσεων. Περιλάμβανε 8KB μνήμης RAM και ήταν δυνατή η εγκατάσταση κάρτας επέκτασης μνήμης 32KB. Ο PB-1000 διέθετε μια βάση, MD-100, η οποία παρείχε στον υπολογιστή επιπλέον δυνατότητες, όπως το να έχει μια μονάδα δισκέτας 3,5” και μια παράλληλη και σειριακή θύρα. Ο  υπολογιστής για να λειτουργήσει χρειαζόταν τρεις μπαταρίες και η βάση έξι μπαταρίες. Η παραγωγή του σταμάτησε με την κυκλοφορία του επόμενου μοντέλου PB-2000,  το οποίο μία από τις διαφορές του  ήταν ότι είχε την οθόνη και την κυρίως μονάδα στην ίδια επιφάνεια.

 

CPU: Hitachi HD61700 @ 32MHz, RAM: 8KB, Operating system: BASIC, Weight: 0.3 kg, Year: 1987

The Casio PB-1000 was a pocket laptop computer that was released in 1987 by Casio Computer Co., Ltd. It had a monochrome LCD screen and just below it, there were 13 touch keys for performing specific functions. Through the pre-installed programming language C61 Basic, it could execute a wide range of mathematical, trigonometric, and statistical functions. It included 8KB of RAM and a 32KB memory expansion card could be installed. The PB-1000 had a base, MD-100, which provided the computer with additional features, such as a 3.5” floppy disk drive and a parallel and serial port. The computer operated with three batteries and the base with six batteries. Its production stopped with the release of the next model PB-2000, which one of the differences was that it had the screen and the main unit on the same surface.

Casio Computer Co.No more work to show