Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Timex Sinclair 1000

Επεξεργαστής: Z80@3.25MHz, Μνήμη RAM: 2KB, Λειτουργικό σύστημα: Sinclair BASIC, Έτος: 1982

Ο Timex Sinclair 1000 ήταν ο πρώτος οικιακός υπολογιστής που κυκλοφόρησε το 1982 από τη συνεργασία των εταιρειών Timex Corporation και Sinclair Research. Ήταν η αμερικάνικη έκδοση του υπολογιστή Sinclair ZX-81 με την εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά να είναι πανομοιότυπα. Ο προκάτοχός του ήταν το μοντέλο ZX-80. Η αρχική του τιμή ήταν 99,95$ και ήταν ο πιο οικονομικός υπολογιστής, ο οποίος διαφημίστηκε ως «ο πρώτος υπολογιστής κάτω των 100$». Η μνήμη RAM του μπορούσε να επεκταθεί έως τα 64KB. Ο Timex Sinclair 1000 συνδέονταν είτε σε εξωτερική οθόνη υπολογιστή είτε σε τηλεόραση καθώς και με ένα κασετόφωνο για την «φόρτωση» και αποθήκευση προγραμμάτων. Στο πίσω μέρος υπήρχε υποδοχή για κάρτα επέκτασης. Περιείχε ένα ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, του οποίου τα πλήκτρα δεν προεξείχαν από την κεντρική μονάδα και έμοιαζαν σαν πλήκτρα αφής. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1983.

 

CPU: Z80@3.25MHz, RAM: 2KB, Operating system: Sinclair BASIC, Year: 1982

The Timex Sinclair 1000 was the first home computer that was released in 1982 by the cooperation of Timex Corporation and Sinclair Research. It was the American version of the Sinclair ZX-81 with the appearance and features being identical. Its predecessor was the model ZX-80. Its original price was $99,95 and it was the most economical computer, which was advertised as “the first computer under $100”. Its RAM could be expanded up to 64KB. The Timex Sinclair 1000 was connected to either an external computer monitor or a TV, as well as a cassette player for “loading” and storing programs. On the backside, there was a slot for an expansion card. It contained a built-in keyboard, whose keys did not protrude from the central unit, and they were like touch keys. Its production stopped in 1983.