Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Wang WLTC

Επεξεργαστής: NEC 8086 @ 8 MHz, Μνήμη RAM: 512KB, Σκληρός δίσκος: 10MB, Λειτουργικό σύστημα: WANG & DOS 3.2, Έτος: 1988

Ο συγκεκριμένος φορητός υπολογιστής ήταν καινοτόμος για την εποχή του καθώς διέθετε ενσωματωμένο εκτυπωτή dot matrix. Το floppy drive αποτελούσε ξεχωριστή μονάδα.

CPU: NEC 8086 @ 8 MHz, RAM: 512KB, Ηard disk drive: 10MB, Οperating system: WANG & DOS 3.2, Υear: 1988

This laptop is considered innovative for its time since it had a built-in dot matrix printer. The floppy driver came as a separate unit.