Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Wang WLTC

Επεξεργαστής: NEC 8086 @ 8 MHz, Μνήμη RAM: 512KB, Σκληρός δίσκος: 10MB, Λειτουργικό σύστημα: WANG & DOS 3.2, Οθόνη: 9,8″, Βάρος: 9 κιλά, Έτος: 1988

Ο Wang WLTC ήταν ένας φορητός υπολογιστής που ήταν καινοτόμος για την εποχή του καθώς διέθετε ενσωματωμένο εκτυπωτή dot matrix. Η μονάδα δισκέτας ήταν 5,25” και αποτελούσε ξεχωριστή μονάδα. Επίσης, η οθόνη του μπορούσε να αφαιρεθεί σχετικά εύκολα και τότε ο υπολογιστής έμοιαζε περισσότερο με γραφομηχανή. Ο φορητός υπολογιστής Wang WLTC σχεδιάστηκε το 1985 από τον Jonathan Huntington και κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά από την εταιρεία Wang. Το μοντέλο WLTC δεν ήταν 100% συμβατός με IBM, μπορούσε να εκτελέσει μερικά αλλά όχι όλα τα λογισμικά της IBM. Διαθέτει ενσωματωμένο μόντεμ, σειριακή θύρα, θύρα πληκτρολογίου και σύνδεση SCSI. Η οθόνη ήταν αποσπώμενη για μελλοντικές αναβαθμίσεις του μοντέλου, όμως πότε δεν κατασκευάστηκε ο διάδοχός του. Η τιμή του ήταν 4.000$.

 

CPU: NEC 8086@8 MHz, RAM: 512KB, Ηard disk: 10MB, Οperating system: WANG & DOS 3.2, Screen: 9,8”, Weight: 9kg, Υear: 1985

The Wang WLTC was a laptop computer that was innovative for its time as it had a built-in dot matrix printer. The 5.25” floppy drive was a separate unit. Also, its screen could be removed relatively easily and then the computer looked more like a typewriter. The Wang WLTC laptop was designed in 1985 by Jonathan Huntington and it was released the same year by the Wang company. The WLTC model was not 100% compatible with IBM and it could run some but not all IBM software. It had a built-in modem, a serial port, a keyboard port and a SCSI connection. The screen was detachable for future upgrades of the model, but its successor never built. Its price was $4,000.