Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Το Πρώτο Ποντίκι Υπολογιστή – The first computer mouse

Το 1964 ο Douglas Engelbart επινόησε το πρώτο ποντίκι στον κόσμο, σε μια προσπάθεια να εισάγει ένα μηχανισμό ένδειξης σε οθόνη υπολογιστή. Η βασική ιδέα για το ποντίκι γεννήθηκε στο μυαλό του Engelbart το 1961, κατά την διάρκεια ενός συνεδρίου με θέμα τα γραφικά υπολογιστών. Τότε σκέφτηκε την κατασκευή μιας συσκευής για να γίνει πιο διαδραστική και αποτελεσματική η χρήση του υπολογιστή. Ήταν ξύλινο και διέθετε στο κάτω μέρος δυο μεταλλικούς τροχούς για να εξομοιώνει τις δυο βασικές κινήσεις, κάθετα και οριζόντια. Το 1971 απονεμήθηκε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την πατέντα, με το πιο επίσημο όνομα «Ενδείκτης θέσης Χ-Υ για σύστημα οθόνης». Την κατασκευή του ανέλαβε ο William English, ο συνεργάτης του Engelbart. Έμεινε διαχρονικά στην Ιστορία της Πληροφορικής ως ποντίκι, λόγω του καλωδίου του στο πίσω μέρος της συσκευής. Βασικό χαρακτηριστικό του ποντικιού υπήρξε το trackball του που βρισκόταν στο κάτω μέρος του ποντικιού. Το 1968 ο Engelbart παρουσίασε το ποντίκι με μπίλια κίνησης σε μια επίδειξη που ονομάστηκε «The mother of all demos».

In 1964, Douglas Engelbart invented the world’s first mouse, in an attempt to introduce a mechanism for position indicator to a display system. The basic idea for the mouse first came to him in 1961, while he was sitting in a conference session on computer graphics. Then he thought of building a device to make the use of the computer more interactive and efficient. It was wooden and it had two wheels to roll back and forth. Ιn 1971 the patent was awarded under the more formal name «x,y position indicator for a display system». It was built by William English, the lead engineer of Engelbart. It has remained in the History of Informatics as a mouse for a long time, due to its cable on the back of the device. The main feature of the mouse was its trackball located at the bottom of the mouse. In 1968 Engelbart introduced the mouse with a moving ball at a seminal demonstration known as «The mother of all demos».