Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Commodore 128 personal computer

Επεξεργαστής: MOS 8502@1–2MHz, Μνήμη RAM: 128KB, Λειτουργικό σύστημα: Commodore BASIC 7.0, Έτος: 1985

Ο Commodore 128 (C128) ήταν ένας προσωπικός υπολογιστής που κυκλοφόρησε το 1985 από την Αμερικανική εταιρεία Commodore International. Το πληκτρολόγιο του C128 ήταν ενσωματωμένο όπως και του προκατόχου του, Commodore 64. Ο Commodore 128 συνδέονταν με κασετόφωνο για την «φόρτωση» και αποθήκευση προγραμμάτων. Επίσης, συνδέονταν τόσο σε εξωτερική οθόνη υπολογιστή όσο και σε μια τηλεόραση. Διέθετε θύρες υποδοχής για την σύνδεση δύο τηλεχειριστηρίων (joysticks) και μια θύρα υποδοχής για κάρτα επέκτασης. Το μοντέλο αυτό πωλούνταν και σε μία έκδοση, στην οποία είχε τον επεξεργαστή Zilog Z80, που επέτρεπε στον υπολογιστή να «τρέχει» το λειτουργικό σύστημα CP/M, εκτός από το Commodore BASIC που συνήθως διέθεταν οι υπολογιστές της Commodore. Ο Commodore 128 σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία σε πωλήσεις. Περίπου 5,7 εκατομμύρια μονάδες πωλήθηκαν παγκοσμίως. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1989.

 

CPU: MOS 8502 @ 1–2MHz, RAM: 128KB, Operating system: Commodore BASIC 7.0, Year: 1985

The Commodore 128 (C128) was a personal computer that was released in 1985 by the American company Commodore International. It had a built-in keyboard like its predecessor, Commodore 64. The Commodore 128 connected to a cassette player for “loading” and storing programs. Also, it was connected to both an external computer screen and a TV. It had ports for the connection of two joysticks and a slot for an expansion card. This model was also sold in a version with the processor Zilog Z80, which allowed the computer to “run” the operating system CP/M, in addition to the Commodore BASIC that was commonly available at Commodore computers. The Commodore 128 was a huge commercial success in sales. About 5.7 million units were sold worldwide. Its production stopped in 1989.