Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Atari 1040 STf

Επεξεργαστή: Motorola 68000 @8MHz, Μνήμη RAM: 1MB, Λειτουργικό σύστημα: TOS & GEM, Έτος: 1986

Το Atari 1040 STf ήταν ένας οικιακός υπολογιστής της σειράς Atari ST που κυκλοφόρησε το 1986 από την εταιρεία Atari Corporation. Το ακρωνύμιο «SΤ» προέρχεται από τις λέξεις «Sixteen/Τhirty-two», που προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του μικροεπεξεργαστή 68000. Επίσης το γράμμα «f» υποδηλώνει την ενσωματωμένη μονάδα δισκέτας (3,5”). Το τροφοδοτικό ήταν τοποθετημένο μέσα στην κεντρική μονάδα. Ο υπολογιστής διέθετε έγχρωμα γραφικά. Το ποντίκι συνδέονταν με καλώδιο το οποίο συνδεόταν κάτω από τη μονάδα. Ήταν μια πιο βελτιωμένη έκδοση του μοντέλου 520STf, με ίδια χαρακτηριστικά εκτός από την μνήμη του (1 MB αντί για 512 KB) και τη μονάδα δισκέτας (δισκέτα διπλής όψης με χωρητικότητα 720 ΚB). Επίσης, το 1040STf αντικατέστησε το μοντέλο 520ST+. Η Αtari Corporation διέκοψε την παραγωγή υπολογιστών της σειράς Atari St το 1993.

CPU: Motorola 68000 @8MHz, RAM: 1MB, Οperating system: TOS & GEM, Υear: 1986

The Atari STf belongs to Atari ST series of home/personal computers that released in 1986 by the Atari Corporation company. The acronym “ST” came from “Sixteen / Thirty-two”, the features of the 68000 microprocessor (16-bit data bus & 32-bit address bus) and the “F” stands for the floppy disk drive which it has built into the base unit. The power supply and the external floppy disk drive were located inside the base unit. It was a color computer and the mouse was plugged under the unit. It was an enhanced version of the 520STf model, with the same features except from its memory (1 MB instead of 512 KB) and floppy disk drive (double-sided floppy disk with a capacity of 720 KB). Also, the 1040STf replaced the 520ST+ model. Atari Corporation discontinued the Atari St series of computers in 1993.