Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Xerox 820-II

Επεξεργαστής: Z80A@4 Mhz, Μνήμη RAM: 64KB, Σκληρός δίσκος: 10MB, Λειτουργικό σύστημα: CP/M 2.2, Οθόνη: 12 ίντσες, Έτος: 1982

O Xerox 820-II είναι το δεύτερο μοντέλο της σειράς επιτραπέζιων υπολογιστών 820 που κυκλοφόρησε το 1982 από την εταιρεία Xerox. Η αρχική του τιμή ήταν στα 3.000$. Διέφερε ως προς τα χαρακτηριστικά του από τον προκάτοχό του. Συγκεκριμένα, διέθετε μεγαλύτερης ταχύτητας επεξεργαστή, διπλή μονάδα δισκέτας 8 ιντσών και ένα σκληρό δίσκο 10MB, ο οποίος ήταν αρκετά θορυβώδης. Ο υπολογιστής αυτός απευθύνονταν κυρίως σε επιχειρήσεις και διέθετε πολλά προγράμματα, κατάλληλα για επαγγελματικούς σκοπούς. Επίσης, υποστήριζε πολλές γλώσσες προγραμματισμού όπως: Microsoft Basic 80, C Basic 2 κ.α. Το 820-ΙΙ δεν είχε πολλές δυνατότητες όσον αφορά τα γραφικά του και δεν είχε ήχο. Ήταν αρκετά ακριβό σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1985.

CPU: Z80A@4 Mhz, RAM: 64KB, Hard disk drive: 10MB, Operating System: CP/M 2.2, Display: 12’’, Year: 1982

The Xerox 820-II is the second model in the 820 desktop computer series released in 1982 by Xerox. Its original price was $ 3000. It differed in features from its predecessor. Specifically, it had a faster processor, a dual 8-inch floppy disk drive and one hard disk drive, which was very noisy. It was mainly for business use and it had many programs, suitable for professional purposes. Also, it supported many languages, such as Basic 80, C Basic 2, etc. The 820-II has no real graphic possibilities nor sound. Above all, it was quite expensive compared to its competitors. It was discontinued in 1985.

Δωρητής/Donor: Yannis Zampatis