Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Sinclair ZX Spectrum +

Επεξεργαστής: Zilog Z80A@3.5MHz, Μνήμη RAM: 48ΚΒ, Λειτουργικό σύστημα: Sinclair BASIC, Έτος: 1984

Ο Sinclair ZX Spectrum + ήταν ένας οικιακός υπολογιστής που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1984 από την εταιρεία Sinclair Research. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά του μέρη, ήταν ίδια με το προηγούμενο μοντέλο ZX Spectrum 48K, όμως το πληκτρολόγιό του είχε διαφορετική κατασκευή. Ο προκάτοχός του είχε λαστιχένια πλήκτρα ενώ ο ZX Spectrum + είχε πλαστικά πλήκτρα. Επίσης,  σε αυτό το μοντέλο παρεχόταν βαλίτσα μεταφοράς. Ο ZX Spectrum + μπορούσε να συνδεθεί σε μια τηλεόραση και είχε εξωτερική θύρα επέκτασης. Για την «φόρτωση» και αποθήκευση των προγραμμάτων έπρεπε να συνδεθεί σε ένα εξωτερικό κασετοφώνου. Είχε δυο μικρούς βραχίονες στη κάτω πλευρά της κεντρικής μονάδας με σκοπό να δημιουργείται μια κλίση στο πληκτρολόγιο. Η τιμή του ήταν 179,95£. Ο ZX Spectrum + σημείωσε χαμηλές πωλήσεις σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Το 1985 κυκλοφόρησε το επόμενο μοντέλο ZX Spectrum 128.

 

CPU: Zilog Z80A@3.5MHz, RAM: 48ΚΒ, Operating system: BASIC, Year: 1984

The Sinclair ZX Spectrum + was a home computer that was released in October 1984 by the Sinclair Research company. In terms of the electronics parts, it was the same as the previous model, ZX Spectrum 48K, but its keyboard had a different construction. Its predecessor had rubber keys while the ZX Spectrum + had plastic keys. This model also came with a carrying case. The ZX Spectrum + could be connected to a TV and had an external expansion port. For “loading” and storing the programs, it had to be connected to an external cassette player. It had two small arms at the bottom of the main unit in order to create an inclination to the keyboard. Its price was 179,95£. The ZX Spectrum + recorded lower sales compared to the previous model. In 1985, the next model ZX Spectrum 128 was released.