Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Wang Computer 2246-C

Επεξεργαστής: INTEL 8086 @ 5 MHz, Mνήμη RAM: 4KB, Λειτουργικό σύστημα: Wang Basic, Έτος: 1977

Ο Wang computer 2246-C ήταν ένας από τους πρώτους υπολογιστές της Αμερικανικής εταιρείας Wang. Το συγκεκριμένο μοντέλο είχε ενσωματωμένη την κεντρική μονάδα, την οθόνη και το πληκτρολόγιο, μια υλοποίηση που την συναντά κανείς σε πολλούς υπολογιστές και τερματικά εκείνης της εποχής. Στη δεξιά πλευρά του υπολογιστή υπάρχει ένας ανεμιστήρας για την εξαγωγή του θερμού αέρα από το εσωτερικό. Επίσης, το πληκτρολόγιό του, εκτός από τα βασικά πλήκτρα, διαθέτει και κάποια επιπλέον πλήκτρα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για συγκεκριμένες λειτουργίες.

CPU: INTEL 8086 @ 5 MHz, RAM: 4KB, Οperating system: Wang Basic, Year: 1977

The Wang computer 2246-C was one of the first computers of the American company Wang. This model had a built-in central unit with the screen and the keyboard, an implementation that can be found in many computers and terminals of that time. On the right side of the computer, there is a fan to extract the hot air. Also, its keyboard, in addition to the basic keys, had some additional keys, which were used for specific functions.