Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Wang Computer 2246-C

Επεξεργαστής: INTEL 8086 @ 5 MHz, Mνήμη RAM: 4KB, Λειτουργικό σύστημα: Wang Basic, Έτος: 1977

Ένας από τους πρώτους υπολογιστές της αμερικανικής εταιρείας Wang. Το συγκεκριμένο μηχάνημα είχε ενσωματωμένη την κεντρική μονάδα, την οθόνη και το πληκτρολόγιο μια υλοποίηση που την συναντούσαμε σε πολλούς υπολογιστές εκείνης της εποχής.

CPU: INTEL 8086 @ 5 MHz, RAM: 4KB, Οperating system: Wang Basic, Year: 1977

One of the first computers of the American company Wang. This particular machine contains a built-in CPU, monitor and keyboard, an implementation that was quite frequent at many computers of that time.