Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Hewlett Packard 150 II

Επεξεργαστής: Intel 8088 CPU @8 MHz, Μνήμη RAM: 256KB, Λειτουργικό σύστημα: MS-DOS, Έτος: 1985

Πρόκειται για μια πιο ανανεωμένη έκδοση του HP-150 που δημιουργήθηκε από την HP και από τους πρώτους υπολογιστές που περιλαμβάνει touch screen. Η περιστρεφόμενη οθόνη αφής – αν και αποτελεί επιλογή- επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει κάποια εφαρμογή με το στιγμιαίο άγγιγμά της. Η HP δημιούργησε μια ειδική δισκέτα με το όνομα 9123, η οποία λάμβανε ενέργεια από τον επεξεργαστή.

CPU: Intel 8088 CPU @8 MHz, RAM: 256KB, Οperating system: MS-DOS, Year: 1985

All-in-one computer with a touch screen.

This is a refreshed version of the HP-150 that created by HP and one of the first computers that includes a touch screen. The rotating touchscreen -even though is an option- allows the user to select an application with his instant touch. HP created a special floppy disk named 9123, which received energy from the processor.