Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Hewlett Packard 150 II

Επεξεργαστής: Intel 8088 CPU@8 MHz, Μνήμη RAM: 256KB, Λειτουργικό σύστημα: MS-DOS, Οθόνη: 12”, Έτος: 1984

Ο προσωπικός υπολογιστής HP-150 ΙΙ, ήταν μια ανανεωμένη έκδοση του μοντέλου HP-150 και κυκλοφόρησε το 1984 από την Αμερικανική εταιρεία Hewlett Packard. Ήταν ένας από τους πρώτους υπολογιστές που διέθεταν οθόνη αφής. Ο υπολογιστής ανήκει στην κατηγορία «όλα σε ένα» (“All-in-one”) όπου η κεντρική μονάδα και η οθόνη βρίσκονται στο ίδιο κέλυφος. Επίσης, το εσωτερικό μέρος της οθόνης μπορούσε να κινηθεί κάθετα ούτως ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης στη θέαση. Η εταιρεία HP είχε δημιουργήσει μια ειδική μονάδα δισκέτας για τον 150II, με την ονομασία 9123, η οποία δεχόταν δισκέτα 3,5”.

CPU: Intel 8088 CPU@8 MHz, RAM: 256KB, Operating system: MS-DOS, Screen: 12”, Year: 1984

The personal computer HP-150 II was a refreshed version of the model HP-150 and it was released in 1984 by the American company Hewlett Packard. It was one of the first computers that had a touch screen. The computer belongs to the “All-in-one” category, that the main unit and the screen are in the same shell. Also, the inside part of the screen could be moved vertically to make it easier for the user to see. The HP company had made a special floppy drive for the model 150II, named 9123, which accepted a 3.5” floppy disk.