Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Acorn Electron

Επεξεργαστής: MOS 6502A @ 1 MHz, Μνήμη RAM: 32KB, Λειτουργικό σύστημα: Electron BASIC, Έτος: 1983

Ο Acorn Electron κυκλοφόρησε το 1983 από την εταιρεία Acorn Computers Ltd και ήταν μια οικονομική έκδοση του εκπαιδευτικού/οικιακού υπολογιστή του BBC Micro. Η αρχική του τιμή ήταν 199£. Στον Electron υπήρχε η δυνατότητα σύνδεσης κασετοφώνου για την «φόρτωση»/αποθήκευση προγραμμάτων. Είχε, επίσης, αρκετά καλά γραφικά και μπορούσε να συνδεθεί τόσο σε εξωτερική οθόνη υπολογιστή όσο και σε μια τηλεόραση. Διέθετε ένα καλό πληκτρολόγιο, όπου η εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων υποδεικνύονταν με ένα πορτοκαλί LED φωτάκι που βρισκόταν δίπλα στο πλήκτρο «Caps Lock». Μέσω μιας κάρτας επέκτασης που συνδεόταν στο πίσω μέρος του υπολογιστή, ο Electron μπορούσε να «αποκτήσει» αρκετές από τις δυνατότητες που περιλαμβάνονταν σε επόμενα μοντέλα υπολογιστών της Acorn (BBC Master, Acorn Archimedes), όπως για παράδειγμα την προσθήκη επιπλέον ROM καθώς και τη δυνατότητα υποστήριξης του συστήματος αρχειοθέτησης δίσκων (Advanced Disc Filing System). Το πρώτο χρονικό διάστημα κυκλοφορίας του, ο Electron είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο με πωλήσεις που έφταναν περίπου τις 250.000 μονάδες. Όμως, στη συνέχεια το αγοραστικό ενδιαφέρον μειώθηκε ραγδαία εξαιτίας του ανταγωνισμού (Sinclair ZX Spectrum) καθώς και της έλλειψης ποικιλίας λογισμικού.

CPU: MOS 6502A @ 1 MHz, RAM: 32KB, Operating system: Electron BASIC, Year: 1983

The Acorn Electron was released in 1983 by Acorn Computers Ltd and it was a budget version of the BBC Micro educational/home computer. Its original price was £199. The Electron was able to “load” and save programs onto an audio cassette. It had pretty good graphics and could be connected to both an external computer monitor and a TV. It also had a good mechanical keyboard and a small amber LED placed on the left part of the keyboard, next to the «Caps Lock» key, indicated if someone were in lowercase or uppercase mode. Through an expansion card connected to the back of the computer, Electron could have several of the features included in later Acorn PC models (BBC Master, Acorn Archimedes), such as adding an additional ROM as well as the ability to support the Advanced Disc Filing System. In its first release, Electron was a huge commercial success in the United Kingdom with sales reaching around 250,000 units. But the consumer interest fell due to competition (Sinclair ZX Spectrum) as well as a lack of software variety.