Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

IBM 3420 Magnetic Tape Unit

Μονάδα αποθήκευσης δεδομένων σε ταινία, Χωρητικότητα ταινιών: 300-500ΜΒ, Βάρος: 362 κιλά, Έτος: 1979

Το IBM 3420 Magnetic Tape Unit είναι ένα σύστημα που αποθήκευε τα δεδομένα σε μαγνητική ταινία. Η παραγωγή του 3420 ξεκίνησε το 1970 (το εικονιζόμενο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1979) από την εταιρεία International Business Machines Corporation (IBM). Για τη λειτουργία του, το ΙΒΜ 3420 απαιτούνταν να είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα ελέγχου 3803. Οι μαγνητικές ταινίες τοποθετούνταν στο μπροστινό μέρος όπου υπήρχε μια διάφανη πόρτα, η οποία επέτρεπε στον χειριστή του μηχανήματος να έχει πρόσβαση στις μαγνητικές ταινίες, είτε για την εισαγωγή είτε για την εξαγωγή τους. Αντίστοιχα, στο πίσω μέρος υπήρχε μια πόρτα για την διευκόλυνση του εκάστοτε τεχνικού για τον έλεγχο των συστημάτων. Το μοντέλο ΙΒΜ 3420 διέθετε ένα σύστημα, πάνω στο οποίο τοποθετούνταν οι μαγνητικές ταινίες διαστάσεων 10,5 ιντσών και η χωρητικότητα των οποίων εξαρτιόταν από τον αριθμό των τυλιγμάτων της κάθε ταινίας. Η μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης των δεδομένων του ήταν έως και 160MB. Οι χρήστες που επιζητούσαν μεγαλύτερες χωρητικότητες αποθήκευσης δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών τους, επέλεγαν να συνδέσουν στη σειρά περισσότερα από ένα συστήματα IBM 3420 με τους αντίστοιχους ελεγκτές τους.

Data storage unit, Weight: 362 kg, Storage media: 300-500MB, Year: 1979

The IBM 3420 Magnetic Tape Unit was a system that stores data in a magnetic tape. The production of the IBM 3420 started in 1970 (especially in March 1979) by the International Business Machines Corporation (IBM) company. During its operation, the IBM 3420 was connected to its control unit 3803. The magnetic tapes were on the front side of the machine and also there was a transparent door, which was provided access to the operator of the machine to control them. On the backside, there was another door that facilitated the technician to check the system. The IBM 3420 used 10.5-inch round tape reels that stored 160MB, which were the maximum storage capacity of data. Users of IBM’s larger data processing systems usually select one or more models of the 3420/3803 to meet their magnetic tape needs.