Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Sinclair PC 200

Επεξεργαστής: Intel 8086@8 MHz, Μνήμη RAM: 512KB, Λειτουργικό σύστημα: MS-DOS, Έτος: 1988

Ο Sinclair PC 200 ήταν ένας από τους τελευταίους υπολογιστές που κυκλοφόρησε το 1988 με το λογότυπο της Sinclair. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν υπολογιστή της Amstrad, μιας και η εταιρεία αυτή είχε αγοράσει τα δικαιώματα κατασκευής υπολογιστών με την επωνυμία Sinclair. Οπτικά ήταν παρόμοιος με τον Commodore 128 και τον BBC micro και κυκλοφόρησε σε μαύρο χρώμα. Το πληκτρολόγιό του ήταν μια καλή απομίμηση του νέου πληκτρολογίου της IBM και στην αριστερή πλευρά του διέθετε δώδεκα «function keys», τα γνωστά πλήκτρα «F» που υπάρχουν και στα σημερινά πληκτρολόγια. Υπήρχαν δύο υποδοχές επέκτασης (slots), οι οποίες αποκαλύπτονταν όταν άνοιγε το περίβλημα στο κεντρικό μέρος του υπολογιστή και στις οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες κάρτες επέκτασης μνήμης εφόσον η μνήμη του δεν μπορούσε να επεκταθεί εσωτερικά. Διέθετε 16KB μνήμης ROM, μονάδα δισκέτας 3,5 ιντσών και υπήρχε η δυνατότητα σύνδεσης μιας εξωτερικής μονάδα δισκέτας 5,25 ιντσών για την “φόρτωση” περισσότερων προγραμμάτων. Είχε CGA (έγχρωμα) και MDA (μονόχρωμα) γραφικά. Η μητρική πλακέτα και το ηλεκτρονικό μέρος του ήταν πανομοιότυπο με τον PC1512. Η αρχική του τιμή ήταν 300£. Μπορούσε να συνδεθεί τόσο σε εξωτερική έγχρωμη/μονόχρωμη οθόνη υπολογιστή όσο και σε μια τηλεόραση. O Sinclair PC200 δεν είχε ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία λόγω της χαμηλής ποιότητας των γραφικών και της απουσίας σκληρού δίσκου.

CPU: Intel 8086@8 MHz, RAM: 512KB, Operating system: MS-DOS, Year: 1988

The Sinclair PC 200 was one of the last computers that was released in 1988 with the Sinclair logo. In fact, it is an Amstrad computer, since this company had bought the rights to sold computers under the Sinclair brand. Visually it was similar to the Commodore 128 and the BBC micro and it has black color. Its keyboard was a good imitation of the new IBM keyboard and on its left side it had twelve “function keys”, the well-known “F” keys, that exist in today’s keyboards. There were two slots, which were revealed when the case was opened in the central unit of the computer, and in which more memory expansion cards could be used because the memory could not be expanded internally. It had 16KB of ROM, a 3.5-inch floppy disk drive and it could be connected to a 5.25” external floppy disk drive to “load” more programs. It had CGA (color) and MDA (monochrome) graphics. The motherboard and its electronic part were identical to the PC1512. Its original price was £ 300. It could be connected to both an external color / monochrome computer monitor and a TV. The Sinclair PC200 was not very commercially successful due to poor graphics quality and the absence of a hard drive.