Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Apple Macintosh IIfx

Επεξεργαστής: Motorola 68030@40MHz, Μνήμη RAM: 4MB, Σκληρός δίσκος: 80 MB ή 160 MB, Λειτουργικό σύστημα: System 6.0.5-7.6.1, Βάρος: 11 κιλά, Έτος: 1990

Ο Apple Macintosh IIfx ήταν ένας προσωπικός υπολογιστής που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1990 από την εταιρεία Apple Computer. Αποτέλεσε το διάδοχο του Macintosh II και ήταν το πιο γρήγορο μοντέλο αυτής της σειράς, γιατί διέθετε μια ταχύτατη μνήμη RAM και cache. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά επέτρεπαν στον υπολογιστή να «τρέχει» πιο γρήγορα τα προγράμματά του. Διέθετε δύο μονάδες δισκέτας 1,44MB και ένα σκληρό δίσκο 80 MB ή 160 MB. Είχε οκτώ θέσεις μνήμης RAM, η συνολική χωρητικότητα της οποίας μπορούσε να επεκταθεί έως τα 128MB. Επίσης, διέθετε μια θύρα SCSI για τη σύνδεση σκληρού δίσκου. Ο Macintosh IIfx συνδεόταν σε οθόνη και υποστήριζε διαφορετικές αναλύσεις (512×384 και 640×480). Το 1991 παρουσιάστηκε ο διάδοχος του, Macintosh Quadra 900. Η παραγωγή του σταμάτησε τον Απρίλιο του 1992.  Η αρχική του τιμή ήταν 8.969$.

 

CPU: Motorola 68030@40MHz, RAM: 4MB, Hard disk: 80MB or 160MB, Operating system: System 6.0.5-7.6.1, Weight: 11kg, Year: 1990

The Apple Macintosh IIfx was a personal computer that was released in March 1990 by the company of Apple Computer. It was the successor of the Macintosh II and the fastest model in this series because it had a very speedy RAM and cache. The above features allowed the computer to “run” its programs faster. It had two 1.44MB floppy disks and an 80 MB or 160 MB hard drive. It had eight RAM slots, the total capacity of which could be expanded up to 128MB. It also had a SCSI port for connecting a hard drive. The Macintosh IIfx connected to a screen and supported different resolutions (512×384 and 640×480). Its successor, the Macintosh Quadra 900, was introduced in 1991. Its production stopped in April 1992. Its original price was $8,969.

Apple

Την 01.04.1976 ιδρύθηκε η εταιρεία Apple Computer Company από τους Steve Jobs, Steve Wozniak και Ronald Wayne. Ο Wayne έδωσε πίσω το μερίδιο μετά από 12 ημέρες. Πρώτος υπολογιστής της εταιρείας, ο Apple I. Το 1977 μετονομάστηκε σε Apple Computer, Inc και το 2007 σε Apple όταν και ξεκίνησε την παραγωγή του iPhone 2G. Σύμφωνα με δήλωση του Wozniak «Το γκαράζ είναι λίγο μύθος». Σε κάθε περίπτωση, αναρτούμε τη φωτογραφία του γκαραζ στο πατρικό σπίτι του Steve Jobs στο Los Altos στην California.