Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Μηχανισμός των Αντικυθήρων – Antikythera Mechanism

Τη Μεγάλη Τρίτη του 1900, σφουγγαράδες από τη Σύµη ανακάλυψαν ένα ναυάγιο ρωμαϊκού πλοίου κοντά στην ακτή των Αντικυθήρων. Λίγους μήνες μετά, το ελληνικό κράτος οργάνωσε την πρώτη στα διεθνή χρονικά ενάλια αρχαιολογική αποστολή, με τη συνδρομή πλοίων του Βασιλικού Ναυτικού και με δύτες τους σφουγγαράδες. Tο ναυάγιο χρονολογείται στο 80-60 π.Χ. περίπου, ενώ το φορτίο του χρονολογείται από τον 4ο έως και τον 1ο αιώνα π.Χ. Μεταξύ των εκπληκτικών ευρημάτων που ανασύρθηκαν ήταν και ένα μπρούτζινο αντικείμενο μικρών διαστάσεων µε ευδιάκριτα πάνω του γρανάζια και επιγραφές, το οποίο χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 2ου αιώνα π.Χ. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, όπως επικράτησε να λέγεται το ιδιαίτερο αυτό αντικείμενο που φυλάσσεται και εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, καταχωρίστηκε ήδη από την ανακάλυψή του στην οικογένεια των αστρονομικών οργάνων: αστρολάβος, πλανητάριο, όργανο για τη ναυσιπλοΐα, είναι μερικές από τις λειτουργίες που του έχουν αποδοθεί. Ύστερα από έναν αιώνα ερευνών, είναι πλέον εδραιωμένη η πεποίθηση ότι πρόκειται για τον αρχαιότερο γνωστό αστρονομικό και ημερολογιακό υπολογιστή, ο οποίος αποκαλείται και «πρώτος υπολογιστής της ανθρωπότητας». Τα τρία μεγαλύτερα θραύσματα του Μηχανισμού εκτίθενται στη Συλλογή Χαλκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Άλλα 79 μικρότερα θραύσματα φυλάσσονται στη Χαλκοθήκη του Μουσείου.

On Easter Tuesday, 1900, sponge divers from the island of Symi discovered a Roman shipwreck near the coast of the small island of Antikythera. A few months later, the Greek State organized the very first major underwater archaeology expedition, with the sponge divers and the assistance of the Greek Royal Navy. The wreck is dated in 80 – 60 BC while much of its rich cargo dates from before the second century BC; among the superb findings, it was a small bronze object full of gears, dials and inscriptions, also dated during the second half of this century. This particular object is now called the «Antikythera Mechanism», and it is on display at the National Archaeological Museum in Athens. Ever since it was discovered, it was thought to be an astronomic device – sometimes as an astrolabe or a planetarium – or a navigational device or even a combination of different devices. Over a century of research has now established that it is the oldest known astronomical and calendrical calculating machine. It has been called the «World’s First Computer». The three main fragments of the Mechanism are on a display in the Bronze Collection of the National Archaeological Museum; the remaining 79 smaller fragments are kept in the collection of the Chalkotheke (or bronze store) of the Museum.