Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Apple Power Macintosh 7100/66 PowerPC

Επεξεργαστής: PowerPC 601@66MHz, Μνήμη RAM: 8 MB-32MB, Σκληρός δίσκος: 250 MB, Λειτουργικό σύστημα: Mac OS 7.1.2-9.1, Έτος: 1994

Ο Apple Power Macintosh 7100/66 PowerPC ήταν ένας προσωπικός υπολογιστής που κυκλοφόρησε το 1994 από την Αμερικανική εταιρεία Apple Computer. Ήταν γνωστός και με τη κωδική ονομασία «Carl Sagan» ως αφιέρωμα στον διάσημο αστρονόμο. Η αρχική του τιμή ήταν 2.900$. Διέθετε μονάδα δισκέτας 3,5”. Η μνήμη του μπορούσε να επεκταθεί έως τα 32MB και είχε 4MB μνήμης ROM. Επίσης, είχε θύρες υποδοχής για εκτυπωτή, μόντεμ και ηχεία. Ο Power Macintosh 7100/66 συνδεόταν σε εξωτερική οθόνη υπολογιστή. Προαιρετικά, μπορούσε να συνδεθεί εσωτερική μονάδα CD-ROM. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1995. Ο διάδοχός του ήταν ο Power Macintosh 7200.

 

CPU: PowerPC 601 @ 66MHz, RAM: 8 MB-32MB, Hard Disk: 250MB, Operating System: Mac OS 7.1.2-9.1, Year: 1994

The Apple Power Macintosh 7100/66 PowerPC was a personal computer that was released in 1994 by the Apple Computer company. It was also known with the code name “Carl Sagan” as a dedication to the famous astronomer. Its original price was $2,900. It had a 3.5” floppy disk drive. Its memory could be expanded up to 32MB and it had 4MB of ROM. It also had ports for printers, modems and speakers. The Power Macintosh 7100/66 was connected to an external computer monitor. Optionally, an indoor CD-ROM drive could be connected. Its production stopped in 1995. Its successor was the Power Macintosh 7200.

Apple

Την 01.04.1976 ιδρύθηκε η εταιρεία Apple Computer Company από τους Steve Jobs, Steve Wozniak και Ronald Wayne. Ο Wayne έδωσε πίσω το μερίδιο μετά από 12 ημέρες. Πρώτος υπολογιστής της εταιρείας, ο Apple I. Το 1977 μετονομάστηκε σε Apple Computer, Inc και το 2007 σε Apple όταν και ξεκίνησε την παραγωγή του iPhone 2G. Σύμφωνα με δήλωση του Wozniak «Το γκαράζ είναι λίγο μύθος». Σε κάθε περίπτωση, αναρτούμε τη φωτογραφία του γκαραζ στο πατρικό σπίτι του Steve Jobs στο Los Altos στην California.