Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Cambridge Z88

Επεξεργαστής: Z80 @ 3.28 MHz, Μνήμη RAM: 32KB, Λειτουργικό σύστημα: OZ, Βάρος: 0,9kg, Έτος: 1987

Ο Z88 ήταν ένας φορητός υπολογιστής που κυκλοφόρησε το 1987 από την εταιρεία Cambridge Computers.  Η Cambridge Computers ιδρύθηκε από τον Sir Clive Sinclair μετά την εξαγορά της εταιρείας Sinclair Research από την Amstrad. Ο υπολογιστής είχε αρχικά την ονομασία Sinclair Z88. Ήταν ο τελευταίος υπολογιστής που σχεδιάστηκε από τον Sir Clive Sinclair. Η τιμή του Z88 ανέρχονταν στις 249.99£. Ήταν ένας μικρός υπολογιστής σε μέγεθος χαρτιού Α4 και ήταν αρκετά ελαφρύς. Συνοδευόταν από μια χάρτινη μικρή βαλίτσα, η οποία το προστάτευε κατά τη μεταφορά του. Το κύριο πρόγραμμα λογισμικού του ονομαζόταν Pipedream και εκτός από επεξεργαστή κειμένου υποστήριζε και υπολογιστικά φύλλα. Διέθετε πολλές εφαρμογές και βοηθητικά προγράμματα, όπως την γλώσσα προγραμματισμού «BBC BASIC». Επίσης, η μονόχρωμη LCD οθόνη του, υποστήριζε 80 στήλες x 8 γραμμές κειμένου. Ο Z88 τροφοδοτούνταν από τέσσερις μπαταρίες. Θεωρούνταν από αρκετούς χρήστες ως «το iPad της δεκαετίας ‘80» και ήταν ένας από τους πρόδρομους των σύγχρονων φορητών υπολογιστών.

CPU: Z80 @ 3.28 MHz, RAM: 32KB, Operating system: OZ, Weight: 0,9kg, Year: 1987

The Z88 was a portable computer that was released in 1987 by Cambridge Computers company. The Cambridge Computers company was founded by Sir Clive Sinclair following the acquisition of Sinclair Research by Amstrad. Τhe computer was originally called Sinclair Z88. It was the last computer designed by Sir Clive Sinclair. Its price was £ 249.99. It was a small computer in an A4-size paper and was lightweight. It was accompanied by a small paper suitcase, which protected it during its transport. Its main software program was called Pipedream and it could be switched instantly from regular word processing to spreadsheet operation. It had many applications and utilities, such as a Z80-version of the BBC BASIC programming language. It also had a monochrome LCD screen that supported 80 columns x 8 lines of text. The Z88 was powered by four batteries. It was considered by many users to be the “iPad of the ’80s” and was one of the forerunners of modern notebook personal computers

Cambridge computersNo more work to show