Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής

Εικονική περιήγηση στο Μουσείο

Απευθείας σύνδεσμος