Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Laser 200

Επεξεργαστής: Zilog Z80A@3,58 MHz, Μνήμη RAM: 2KB, Λειτουργικό σύστημα: BASIC V2.0, Βάρος: 0,8kg, Έτος: 1983

Ο Laser 200 ήταν ένας οικιακός υπολογιστής που κυκλοφόρησε το 1983 από την εταιρεία Video Technology. Αγοράζονταν, κυρίως, από χρήστες που ήθελαν να μάθουν προγραμματισμό. Η αρχική του τιμή ήταν 99$. Ήταν ο διάδοχος του Laser 110. Ο Laser 200 πωλούνταν παγκοσμίως με διαφορετική ονομασία, με την πιο γνωστή «VZ 200» που κυκλοφόρησε από την Dick Smith Electronics στην Αυστραλία. Συγκεκριμένα, έγινε περισσότερο δημοφιλής στην Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία με πωλήσεις που έφταναν τις 200.000 μονάδες. Αντίθετα, είχε μικρότερη επιρροή στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το καταναλωτικό κοινό προτιμούσε να αγοράσει σε παρόμοια τιμή άλλα γνωστά μοντέλα, όπως τον Sinclair Spectrum. Ο Laser 200 μπορούσε να «φορτώνει»/αποθηκεύει προγράμματα με την χρήση κασετοφώνου. Επίσης, διέθετε έγχρωμα γραφικά και μπορούσε να συνδεθεί τόσο σε εξωτερική οθόνη υπολογιστή όσο και σε μια τηλεόραση. Η μνήμη RΑΜ του μπορούσε να επεκταθεί έως τα 24 KB και περιλάμβανε, επίσης, 16KB μνήμης ROM. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1985, όπου αντικαταστάθηκε από μια πιο βελτιωμένη έκδοση, τον VTech Laser 310.

CPU: Zilog Z80A@3.58 MHz, RAM: 2KB, Operating system: BASIC V2.0, Weight: 0,8kg, Year: 1983

The Laser 200 was a home computer that was released in 1983 by the Video Technology company. It was bought mainly by users who wanted to learn programming. It was the successor of the Laser 110. Its original price was $ 99. The Laser 200 was sold worldwide under different brands with the most famous “VZ 200”, which was released by Dick Smith Electronics in Australia. In particular, it became more popular in Australia and New Zealand with sales reaching 200,000 units. Instead, it had little impact in the United Kingdom, as consumers preferred to buy other well-known models at a similar price, such as the Sinclair Spectrum. The Laser 200 was able to “load” and save programs onto an audio cassette. Also, it had color graphics and it could be connected to both an external computer monitor and a TV. Its RAM could be expanded to 24 KB and also included 16KB of ROM. Its production stopped in 1985 when it was replaced by an improved version, the VTech Laser 310.

Video TechnologyNo more work to show