Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Grundy Newbrain AD Computer

Επεξεργαστής: Zilog Z80 A @ 4 MHz, Πρόσθετος επεξεργαστής: 420MCU, RAM: 32KB, Λειτουργικό σύστημα: BASIC, Έτος:1982

Ο Grundy NewBrain AD ήταν ένας μικροϋπολογιστής που κυκλοφόρησε το 1982 από την εταιρεία Grundy Business Systems Ltd. Το έργο για τον υπολογιστή NewBrain άρχισε να υλοποιείται το 1978, όταν η εταιρεία Sinclair Radionics ξεκίνησε μια συνεργασία με τον σχεδιαστή Mike Wakefield και τον μηχανικό Basil Smith. Το έργο του NewBrain αγοράστηκε από την εταιρεία Newbury Laboratories. Το 1980 η Newbury Laboratories ανακοίνωσε την κυκλοφορία τριών μοντέλων του NewBrain. Το μοντέλο Newbrain AD διέθετε οθόνη που μπορούσε να εμφανίσει 16 χαρακτήρες σε μία γραμμή ή εναλλακτικά θα μπορούσε να συνδεθεί σε εξωτερική οθόνη/τηλεόραση. Το πληκτρολόγιο qwerty που διέθετε περιείχε 62 πλήκτρα. Η αρχική του τιμή ήταν 229 λίρες Αγγλίας.

Πάνω από 50.000 μονάδες NewBrain πωλήθηκαν στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε επιστημονικό προσωπικό, βιομηχανίες, μικρές επιχειρήσεις, σε τράπεζες και σε οικιακούς πελάτες. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούσαν περισσότερο το συγκεκριμένο μοντέλο λόγω της υψηλής ανάλυσης των γραφικών του. Η κύρια βιομηχανική χρήση ήταν στη φαρμακευτική βιομηχανία. Επιπλέον, ο υπολογιστής χρησιμοποιήθηκε ευρέως από την κυβέρνηση της Αγκόλας.

Αργότερα, οι πωλήσεις άρχισαν να μειώνονται, λόγω καθυστερήσεων που υπήρξαν στην παραγωγή περιφερειακών συσκευών για αυτόν τον υπολογιστή. Ο Mike Wakefield και ο Basil Smith που εξ αρχής εργάστηκαν στο NewBrain, δεν συνέχισαν το έργο τους όπως το ίδιο συνέβη και με τους συναδέλφους και τελικά η Grundy Business Systems σταμάτησε την λειτουργία της. Τα υπόλοιπα αποθέματα του NewBrain πωλήθηκαν στην ολλανδική εταιρεία Tradecom, η οποία τα εγκατέστησε σε σχολεία της Ολλανδίας. Ένα νέο εργοστάσιο στην Ινδία προσπάθησε να προωθήσει υπολογιστές NewBrain στην ινδική αγορά και να τους προμηθεύσει στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς τίποτα δεν πραγματοποιήθηκε.

CPU: Zilog Z80 A @ 4 MHz, Co-Processor: 420MCU, RAM: 32KB, Operating System: BASIC, Year: 1982

The Grundy NewBrain AD was a microcomputer released in 1982 by Grundy Business Systems Ltd of Teddington and Cambridge. The NewBrain project was started in 1978 when Sinclair Radionics began cooperation with Mike Wakefield (designer) and Basil Smith (software engineer). It was later bought by Newbury Laboratories. In 1980 Newbury announced the release of three NewBrain models. The Newbrain AD model included a one-line, 16-character, vacuum fluorescent (VF) display on the unit which permitted operation with or without a TV screen or monitor – the VF display responded to the cursor keys and scrolled around the screen display area. It originally sold for £229. The qwerty keyboard contained 62 keys.

Over 50,000 NewBrain units were sold to educational, scientific, industry, small business, and banking sectors; as well as to home users. Scientific use was also advised because of the unusually high precision of the NewBrain’s floating-point computations and its very high-resolution graphics. The main industrial use was within the pharmaceutical industry. In addition, the computer was widely used by the Angolan Government.

After a few years sales dropped and demand slumped, in part due to unsuccessful backorders in promised peripherals out, such as floppy and hard drive controllers, expansion modules, and special multi-module housing. Mike Wakefield and Basil Smith who had been working on the NewBrain since the very beginning did not continue the project and it was hard for their colleagues to take over it successfully. Grundy Business Systems closed down. The remaining NewBrain stocks were sold to a Dutch company named Tradecom, which installed them in schools in Holland. A new factory in India was able to provide NewBrains computers for the Indian market and to supply them to Europe but it never materialized.

Grundy Business Systems LtdNo more work to show