Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

NCR Desicion Mate V

Επεξεργαστής Zilog Z80@4MHz, Μνήμη RAM: 64KB,  Σκληρός δίσκος: 10MB, Λειτουργικό σύστημα: CP/M ή MS-DOS, Έτος: 1983

Το μοντέλο Decision Mate V, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1983 από την Αμερικανική εταιρείας NCR. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο Γερμανικό παράρτημα της NCR στο Άουγκσμπουργκ. Προοριζόταν για επαγγελματική χρήση. Διέθετε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο χωρητικότητας 10ΜΒ και ζύγιζε 10 κιλά. Είχε μονόχρωμη LCD οθόνη. Διέθετε, ακόμη, επτά θύρες επέκτασης (τύπου Centronics) που αύξαναν τη συνδεσιμότητά του. Όμως, δεν κατάφεραν να τον αναδείξουν ως μια εμπορικά επιτυχημένη συσκευή. Ο υπολογιστής μπορούσε επίσης να συνδεθεί στο DecisioNet, το οποίο είχε δημιουργήσει η NCR για τη σύνδεση πολλών υπολογιστών Decision Mate V .

CPU: Zilog Z80@4MHz, RAM 64KB, Hard disk: 10MB, Οperating system: CP/M or MS-DOS, Year:1983

The Decision Mate V was released in January 1983 by the American company NCR. It was designed and built by the German branch of NCR in Augsburg. It was intended for professional use. It had an external hard disk with a capacity of 10MB and weighed 10 kg. It had a monochrome LCD screen. It also had seven expansion ports (Centronics type) that increased its connectivity. However, these ports failed to establish it as a commercially successful device. The computer could also be connected to DecisioNet, which was created by NCR for the connection of multiple Decision Mate V computers.