Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

GRiD Case 1550SX

Επεξεργαστής: Intel 80386 sx, Μνήμη RAM: 2-6 ΜΒ, Λειτουργικό Σύστημα: MSDOS 5.0, Windows 3,1, Οθόνη: 8,3 x 6,3 ίντσες, Βάρος: περίπου 6 κιλά, Έτος: 1990

Το συγκεκριμένο έκθεμα πρόκειται για φορητό υπολογιστή της εταιρείας Grid Systems Corporation. Χρονολογείται από το 1990 και η έκδοση ονομάζεται «1550 sx». Βασίστηκε σε έναν επεξεργαστή Intel 80386 sx. Έχει σκληρό δίσκο 100 ΜΒ και μονάδα δισκέτας 1,44 ΜΒ. Παράλληλα, διαθέτει ένα μικρό «χερούλι», ώστε να μεταφέρεται εύκολα. Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου μοντέλου είναι, ότι διέθετε το λεγόμενο Touchpad κάτω από το πληκτρολόγιο (77 πλήκτρα). Η συσκευή αυτή αποτελείται από έναν κυλιόμενο και περιστρεφόμενο κύλινδρο. Επιπροσθέτως, ήταν το πρώτο μοντέλο με εξοπλισμό CD-ROM drive. Η μπαταρία διαρκεί 1 ώρα και 50 λεπτά. Τέλος και αυτός ο φορητός υπολογιστής της εταιρείας Grid, όπως και το πρώτο μοντέλο που ονομαζότανε Grid Compass, είχε χρησιμοποιηθεί από την Αμερικανική κυβέρνηση για στρατιωτικούς λόγους, όπως και από τη NASA.

 

CPU: Intel 80386 sx, RAM: 2-6 MB, Operating System: MS- DOS 5.0, Windows 3,1, Screen: 8,3 x 6,3 inches, Weight: circa 6kg, Year: 1990

This particular exhibit is a laptop from the Grid Systems Corporation Company. It is dated in 1990 and the edition is named “1550sx”. It was based on a processor Intel 80386 sx. It has a hard drive with 100 MB and a diskette drive with 1,44 MB. Also, it has a small handle for easy portability. A notable characteristic of this particular model is that it had the Touchpad under the keyboard (77 keys). This device consists of a rolling and rotating cylinder. Additionally, it was the first model with CD-ROM drive equipment. The battery lasts 1 hour and 50 minutes. After all, this laptop had been used by the US government for military reasons and from NASA.