Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Tulip System I

Επεξεργαστής: Intel 8086@8MHz, Μνήμη RAM: 128KB – 896KB, Λειτουργικό σύστημα: CP/M-86 και MS-DOS 2.00, Έτος: 1983

Ο Tulip System I ήταν ένας προσωπικός υπολογιστής που κυκλοφόρησε από την Ολλανδική εταιρεία Tulip Computers. Αρχικά, διέθετε το λειτουργικό σύστημα CP/M-86 και αργότερα προστέθηκε και η επιλογή να έχει την έκδοση MS-DOS 2.00. Διέθετε θύρα για εξωτερική μονάδα εύκαμπτου δίσκου 400KB ή 800KB και μια θύρα (SASI) για μονάδα εξωτερικού σκληρού δίσκου 5MB ή 10MB. Ο Tulip System I μπορούσε να συνδεθεί σε εξωτερική οθόνη είτε μονόχρωμη είτε έγχρωμη. Ο System I εκτός από τον επεξεργαστή του, διέθετε και έναν μαθηματικό συνεπεξεργαστή 8087. Ο Tulip system I μπορούσε να εκτελέσει προγράμματα, όπως το Wordstar, καθώς και άλλα προγράμματα συμβατά με IBM PC.

 

CPU: Intel 8086@8MHz, RAM: 128KB – 896KB, Operating system: CP/M-86 και MS-DOS 2.00, Year: 1983

The Tulip System I was a personal computer that was released by the Dutch company Tulip Computers. Initially, it had the CP/M-86 operating system and later was added the option to have the MS-DOS 2.00 version. It had a port for an external 400KB or 800KB floppy drive and a port (SASI) for a 5MB or 10MB external hard disk drive. The Tulip System I could be connected to an external monitor in either monochrome or color. In addition to its processor, System I also had an 8087 mathematical co-processor. Tulip system I could run programs, such as Wordstar, as well as other IBM PC compatible programs.

Tulip ComputersNo more work to show