Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Amstrad 6128 Plus

Επεξεργαστής: Zilog Z80A@4MHz, Μνήμη RAM: 128KB, Λειτουργικό σύστημα: AMSDOS,  Έτος: 1990

Ο Amstrad 6128 Plus ήταν ένας από τους τρεις οικιακούς υπολογιστές της σειράς Amstrad Plus που κυκλοφόρησε το 1990 από την εταιρεία Amstrad. Ήταν μια πιο βελτιωμένη έκδοση του προκατόχου του, Amstrad CPC 6128 και διέθετε ίδια χαρακτηριστικά με αυτόν. Συνδέονταν σε εξωτερική μονόχρωμη ή έγχρωμη οθόνη υπολογιστή. Διέθετε μονάδα εύκαμπτου δίσκου 3 ιντσών. Επίσης, στον Amstrad 6128 Plus μπορούσαν να «φορτωθούν» παιχνίδια και προγράμματα μέσω μιας ειδικής κασέτας (cartridge slot). Η τιμή του ήταν 329£ με μονόχρωμη οθόνη και 429£ με έγχρωμη οθόνη. O Amstrad 6128 Plus δεν είχε την αναμενόμενη εμπορική επιτυχία και η παραγωγή του σταμάτησε λίγο μετά την κυκλοφορία του.

CPU: Zilog Z80A@4MHz, RAM: 128KB, Operating system: AMSDOS, Year: 1990

The Amstrad 6128 Plus was one of the three Amstrad Plus series computers released in 1990 by Amstrad. It was a more improved version than its predecessor, the Amstrad CPC 6128 and had the same features like it. It could be connected to an external monochrome or color computer monitor. It had a 3” floppy disk drive. Also, in the Amstrad 6128 Plus, games and programs could be “loaded” through a special cassette (cartridge slot). Its price was £329  with a monochrome screen and £429 with a color screen. The Amstrad 6128 Plus did not have the expected commercial success and its production stopped shortly after its release.