Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Motorola DynaTac 8500x

Δέκα χρόνια μετά από την παρουσίαση του πρώτου κινητού τηλεφώνου από τον Martin Cooper, τον εφευρέτη του, η Motorola το 1983 κυκλοφόρησε μια σειρά κινητών τηλεφώνων την DynaTac, η οποία σταμάτησε το 1994. Το πρώτο μοντέλο και πιο γνωστό ήταν το Motorola DynaTac 8000x. Το συγκεκριμένο έκθεμα πρόκειται για το 8500x που χρονολογείται το 1987. Έγινε εξαιρετικά δημοφιλές στην Ευρώπη.
Χρειαζόταν περίπου 10 ώρες φόρτιση για 30 λεπτά ομιλίας και στη μνήμη επαφών μπορούσαν να αποθηκευτούν έως και 99 αριθμοί και ονόματα. Διέθετε οθόνη LED στην οποία φαίνονταν έως και 7 ψηφία κόκκινου χρώματος του αριθμού τηλεφώνου.

Παράλληλα, μπορούσε να διακρίνει κανείς τις ενδείξεις που εμφανίζοντας όπως:

  • Σε χρήση= η κλήση είναι σε εξέλιξη

  • No svc= εκτός εμβέλειας δικτύου

  • Περιαγωγή= προσπάθεια σύνδεσης σε διαφορετικό δίκτυο

Είχε 12 πλήκτρα και 8 για ειδικές λειτουργίες. Μπορούσε να λειτουργήσει τόσο στο αμερικανικό δίκτυο AMPS όσο και στο ευρωπαϊκό  GSM. Ζύγιζε περίπου 1 κιλό και ονομάστηκε από τους χρήστες τηλέφωνο τούβλο. Αντικαταστάθηκε το 1990 από το 8800x.

Ten years after Martin Cooper, the inventor, introduced the first mobile phone, Motorola released a series of mobile phones, the DynaTac, in 1983, which ceased production in 1994. The first and most well-known model was the Motorola DynaTac 8000x. This particular exhibit is the 8500x, dating back to 1987. It became extremely popular in Europe. It required about 10 hours of charging for 30 minutes of talk time, and the contact memory could store up to 99 numbers and names. It featured an LED display that showed up to 7 red digits of the phone number.

Additionally, it displayed indicators such as:

  • In use = the call is in progress

  • No svc = out of network range

  • Roaming = attempting to connect to a different network

It had 12 keys and 8 for special functions. It could operate both on the American AMPS network and the European GSM network. It weighed approximately 1 kilogram and was nicknamed the “brick phone” by users. It was replaced in 1990 by the 8800x.

No more work to show