Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Κινητά τηλέφωνα – Mobile Phones

Απο αριστερά προς δεξιά απεικονίζονται: Mitsubishi Roamer (1986), Nokia 1011 (1992), SIP GSM (1995), Nokia 2110 (1994), Panasonic EB-G50 (2003)

Το κινητό τηλέφωνο είναι μια συσκευή μέσω της οποίας πραγματοποιείται επικοινωνία ασύρματα. Πέρασε από διάφορες εξελίξεις για να φτάσει στη σημερινή του μορφή. Το πρώτο κινητό τηλέφωνο στον κόσμο εφευρέθηκε από τον Martin Cooper της Μοτορόλα στις 2/4/1973. Το πρώτο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο (1G) ήρθε στην αγορά το 1979 στην Ιαπωνία, και το 1981 στις χώρες της Β. Ευρώπης. Η κινητή τηλεφωνία ξεκίνησε μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο όταν οι Σουηδοί, Φιλανδοί και Αμερικάνοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια συσκευή που να μην εξαρτιέται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής τηλεφωνίας. Η απογείωση των κινητών τηλεφώνων ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90 όπου οι συσκευές έγιναν μικρότερες με την ψηφιοποίηση δικτύου. Τα κινητά δεύτερης γενιάς (2G) παρείχαν και άλλες λειτουργίες, όπως την αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων και τη λήψη φωτογραφιών. Στις αρχές του 21ου αιώνα ήρθαν στην αγορά τα κινητά τρίτης γενιάς τα λεγόμενα 3G δηλαδή 3rd generation όπου είχαν απεριόριστες δυνατότητες και λειτουργίες. Στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία έκανε την εμφάνισή της το 1993. Τα κινητά σήμερα είναι μικροί υπολογιστές. Το κινητό τηλέφωνο ήταν αυτό που έφερε την επανάσταση στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια, η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιείται και με άλλους τρόπους, όπως με τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών (Viber, messenger κ.α)

From left to right, the photo illustrates: Mitsubishi Roamer (1986), Nokia 1011 (1992), SIP GSM (1995), Nokia 2110 (1994), Panasonic EB-G50 (2003)

A mobile phone is a portable device that allows communication wirelessly. It went through various developments to reach its current form. The world’s first mobile phone was invented by Martin Cooper of Motorola in 1973. The first mobile network (1G) was launched in Japan in 1979 and in northern Europe in 1981. The mobile telephone became a necessity after World War II, when Swedes, Finns and Americans tried to create a device that did not depend on a cable connection to a telephony network. The rise of mobile phones began in the 1990s when devices became smaller with the digitization of the network. Second-generation (2G) mobile phones provided features, such as texting and taking photos. At the beginning of the 21st century, the third-generation (3G) mobile phones came out and they had unlimited possibilities and functions. In Greece, the mobile telephone started in 1993. Today, mobile phones are small computers. The revolution of mobile phones has changed the way of communication. Nowadays, telephone communication carried out in other ways, such as the use of internet applications (Viber, messenger, etc.).