Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Apple I (αντίγραφο)

Επεξεργαστής: MOS 6502 @ 1 MHz, Μνήμη RAM: 4 KB, Έτος: 1976 .

Ο υπολογιστής Apple Ι ήταν η πρώτη συμβολή του Steven Wozniak στον τομέα των προσωπικών υπολογιστών. Κατασκευάστηκε μόνο σε μορφή τυπωμένου κυκλώματος και ο Steve Jobs επέμεινε πως θα μπορούσε να πωληθεί έτσι. Έκανε το ντεμπούτο του τον Απρίλιο του 1976 στο Homebrew Computer Club στο Palo Alto. Ο Apple I βασίστηκε στο ολοκληρωμένο κύκλωμα MOStek 6502, ενώ τα περισσότερα αντίστοιχα «κιτ» υπολογιστών είχαν βασιστεί στον επεξεργαστή Intel 8080. Ο Apple I πωλήθηκε μέσω πολλών μικρών εμπόρων λιανικής πώλησης και περιλαμβάνει μόνο την κεντρική πλακέτα, η οποία πωλούνταν στην τιμή των 666,66$ με 4ΚΒ μνήμης RAM. Παρήχθησαν 200 τεμάχια, τα 25 από αυτά στους δέκα πρώτους μήνες από την κυκλοφορία του. Το συγκεκριμένο έκθεμα είναι πιστό αντίγραφο του χειροποίητου κουτιού που εκτίθεται στο Smithsonian’s National Museum of American History. Στις μέρες μας, η τιμή ενός πλήρους λειτουργικού Apple I, ανέρχεται περίπου στο 1.000.000 δολάρια.

CPU: MOS 6502 @ 1 MHz, RAM: 4 KB, Υear: 1976 .

The Apple I was Steven Wozniak’s first contribution to the personal computer field. It was only built in printed-circuit-board form when Steve Jobs insisted it could be sold. It debuted in April 1976 at the Homebrew Computer Club in Palo Alto. The Apple I was based on the MOStek 6502 chip, whereas most other “kit” computers were built from the Intel 8080. The Apple I was sold through several small retailers and included only the circuit board. The system board sold for $666.66 with 4ΚΒ of RAM. 200 units were produced, and all but 25 sold during its 10 months on the market. This is the replica of a handmade case that is exposed at the Smithsonian’s National Museum of American History. Nowadays, the price of a fully functional Apple I is approximately $ 1,000,000.

Apple

Την 01.04.1976 ιδρύθηκε η εταιρεία Apple Computer Company από τους Steve Jobs, Steve Wozniak και Ronald Wayne. Ο Wayne έδωσε πίσω το μερίδιο μετά από 12 ημέρες. Πρώτος υπολογιστής της εταιρείας, ο Apple I. Το 1977 μετονομάστηκε σε Apple Computer, Inc και το 2007 σε Apple όταν και ξεκίνησε την παραγωγή του iPhone 2G. Σύμφωνα με δήλωση του Wozniak «Το γκαράζ είναι λίγο μύθος». Σε κάθε περίπτωση, αναρτούμε τη φωτογραφία του γκαραζ στο πατρικό σπίτι του Steve Jobs στο Los Altos στην California.