Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Commodore Amiga 500 Plus

Επεξεργαστής: Motorola MC68000@7.09MHz, Μνήμη RAM: 1MB, Λειτουργικό σύστημα: AmigaOS 2.04, Έτος: 1991

Ο Commodore Amiga 500 Plus (A500 Plus) ήταν ένας οικιακός υπολογιστής που κυκλοφόρησε το 1991 από την Αμερικανική εταιρεία Commodore International. Αποτέλεσε μια φθηνότερη έκδοση του προκατόχου του Commodore Amiga 500. Ο A500 Plus «έτρεχε» τη νέα έκδοση λειτουργικού συστήματος Amiga OS 2,4. Επίσης, εισήχθησαν σε αυτόν νέες εκδόσεις των λογισμικών, Kickstart και Workbench ενώ είχε υποστεί μικρές βελτιώσεις στα ολοκληρωμένα κυκλώματα, γνωστά ως Enhanced Chip Set (ή ECS). Διέθετε μονάδα δισκέτας 3,5”. Συνδέονταν τόσο σε εξωτερική οθόνη υπολογιστή και όσο και σε μία τηλεόραση. Μεταξύ των άλλων, διέθετε και θύρες για τη σύνδεση δύο τηλεχειριστηρίων και μία εξωτερική θύρα επέκτασης. Ήταν το μοναδικό μοντέλο Amiga που παρέμεινε στην κυκλοφορία για μικρό χρονικό διάστημα (σχεδόν έξι μήνες). Ο A500 Plus κυκλοφόρησε σε πολλές χώρες αλλά δεν πωλήθηκε ποτέ επίσημα στις Η.Π.Α. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1992.

 

CPU: Motorola MC68000@7.09MHz, RAM: 1MB, Operating system: AmigaOS 2.04, Year: 1991

The Commodore Amiga 500 Plus (A500 Plus) was a home computer that was released in 1991 by the American company, Commodore International. It was a cheaper version of its predecessor, the Commodore Amiga 500. The A500 Plus “ran” the new version of the operating system, Amiga OS 2.4. New versions of Kickstart and Workbench software were also introduced to the A500 Plus, with minor improvements to the integrated circuits, known as the Enhanced Chip Set (or ECS). It had a 3.5” floppy disk drive. It connected to both an external computer monitor and a TV. Among others, it had ports for the connection of two joysticks and a slot for an external expansion. It was the only Amiga model that remained on the market for a short time (almost six months). The A500 Plus was released in many countries but was never officially sold in the US. Its production stopped in 1992.