Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Apple IIe

Επεξεργαστής: 6502 @ 1.023MHz, Μνήμη RAM: 64KB, Λειτουργικό σύστημα: Apple DOS 3.3, ProDOS, Έτος: 1983

Ο Apple IIe είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους υπολογιστές της Apple. Παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 1983 και η τιμή του ήταν 1.395$. Επίσης, είχε τον ίδιο επεξεργαστή, όπως ο Apple I και II. Το γράμμα «e» προέρχεται από την αγγλική λέξη «enhanced», που σημαίνει ενίσχυση και αναφέρεται στο γεγονός ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά που διέθεταν τα προηγούμενα μοντέλα ήταν πλέον ενσωματωμένα στον Apple IIe. Ο Apple IIe που εκτίθεται στο Μουσείο είχε πωληθεί στην Ελλάδα και διέθετε ελληνικό πληκτρολόγιο. Η κυκλοφορία του σταμάτησε το 1993.

CPU: 6502 @ 1.023MHz, RAM: 64KB, Operating system: Apple DOS 3.3, ProDOS, Year: 1983

The Apple IIe is one of the most successful computers Apple has ever produced. The IIe introduced in January 1983 and its original price was $1395. It also included the same processor as the Apple I and II. The letter “e” in the name stands for “enhanced”, referring to the fact that several popular features were now built-in that were available only as upgrades or add-ons in earlier models. Apple IIe is exposed at the Museum. It was sold in Greece and had a greek keyboard. It was discontinued in 1993.


Apple //jse – An Apple //e Emulator in JavaScriptDisk 1


Disk 2

0 kHz


Apple

Την 01.04.1976 ιδρύθηκε η εταιρεία Apple Computer Company από τους Steve Jobs, Steve Wozniak και Ronald Wayne. Ο Wayne έδωσε πίσω το μερίδιο μετά από 12 ημέρες. Πρώτος υπολογιστής της εταιρείας, ο Apple I. Το 1977 μετονομάστηκε σε Apple Computer, Inc και το 2007 σε Apple όταν και ξεκίνησε την παραγωγή του iPhone 2G. Σύμφωνα με δήλωση του Wozniak «Το γκαράζ είναι λίγο μύθος». Σε κάθε περίπτωση, αναρτούμε τη φωτογραφία του γκαραζ στο πατρικό σπίτι του Steve Jobs στο Los Altos στην California.