Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Sharp MZ-80A

Επεξεργαστής: Zilog Z80 @ 2,5 MHz, Μνήμη RAM: 32 ΚΒ, Λειτουργικό Σύστημα: FDOS, Έτος: 1982

Ο Sharp MZ-80A είναι ένας προσωπικός-οικιακός υπολογιστής της εταιρείας Sharp και χρονολογείται το 1982. Βασίζεται στον μικροεπεξεργαστή Zilog Z80A. Πρόκειται για τη βελτιωμένη έκδοση του υπολογιστή ΜΖ-80Κ, καθώς είχε περίπου τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά προσέφερε ένα πλήρες πληκτρολόγιο, καλύτερη οθόνη, βελτιωμένη λειτουργία κειμένου και θύρα εκτυπωτή. Δεν είχε γλώσσα προγραμματισμού στη ROM δημιουργώντας ένα μεγάλο μειονέκτημα για το μοντέλο, καθώς ο χρήστης έπρεπε να φορτώνει γλώσσα προγραμματισμού από κασέτα. Υπήρχαν πολλές διαθέσιμες για το ΜΖ80Α, όπως η Pascal, Basic κ.α. Δυστυχώς, δεν είχε γραφικά υψηλής ανάλυσης. Έχει 32 ΚΒ μνήμη  RAM, την οποία δεν την έφτασαν επίτηδες παραπάνω για να μην ανταγωνιστεί το προηγούμενο μοντέλο ΜΖ-80Β. Παρόλο που σχεδιάστηκε ως προσωπικός υπολογιστής, το εξαιρετικό πληκτρολόγιο και η οθόνη τον εντάσσουν στον τομέα της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι η Sharp δημιούργησε το δικό της λειτουργικό σύστημα το Floppy-Dos (F-DOS). Το λογισμικό αυτό είναι πολύ σπάνιο. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΜΖ-80Α δεν είχε πολλές θύρες, παρά μόνο τις βασικές, γεγονός που το καθιστούσε μη επεκτάσιμο. Οι πωλήσεις τού στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία ήταν πολύ καλές και σε πολύ καλή τιμή.

 

CPU: Zilog Z80 @ 2,5 MHz, RAM: 32 KB, Operating System: F-DOS, Year: 1982

The Sharp MZ-80A is a personal-home computer from the Sharp company and it is dated from 1982. It is based on the Zilog Z80A microprocessor. This is the improved version of the MZ-80K computer, as it had about the same technical features, but offered a full keyboard, better display, improved text function and printer port. It had no programming language in ROM creating a major disadvantage for the model because the user had to load programming language from a cartridge. There were many available for the MZ80A, such as Pascal, Basic, etc. Unfortunately, it did not have high resolution graphics. It has 32 KB of RAM, which was deliberately not increased to not compete with the previous MZ-80B model. Although it was designed as a personal computer, the excellent keyboard and display place it in the field of education and business. Also, it is important to mention that Sharp created its own operating system called Floppy-Dos (F-DOS). This software is very rare. It is worth mentioning that the MZ-80A did not have many ports, only the basic ones, which made it non-expandable. Its sales in Europe and Japan were very good and at a very good price.