Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Apple Macintosh Performa 630

Επεξεργαστής: 68LC040@33 MHz, Μνήμη RAM: 4MB, Σκληρός δίσκος: 250MB, Λειτουργικό σύστημα: System 7.1.2P- Mac OS 8.1, Έτος: 1994

O Apple Macintosh Performa 630 ήταν ένας προσωπικός υπολογιστής που κυκλοφόρησε το 1994 από την Αμερικανική εταιρεία Apple Computer. Ο προκάτοχός του ήταν ο Macintosh Quadra 610. Ήταν ο μικρότερος επιτραπέζιος υπολογιστής της Apple πριν την εμφάνιση του Mac mini. Κυκλοφόρησαν δύο εκδόσεις για τον Macintosh Performa 630, εκ των οποίων η μία ήταν εκπαιδευτική (LC 630) και η άλλη επαγγελματική (Quadra 630). Διέθετε μία μονάδα δισκέτας 3,5”. Στο μπροστινό του μέρος είχε μία μονάδα CD-ROM, μία υποδοχή για την σύνδεση ακουστικών και δυο κουμπιά για την ρύθμιση του ήχου. Συνδέονταν σε εξωτερική οθόνη υπολογιστή. Η αρχική του τιμή ήταν 1.199$. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1995. Ο διάδοχός του ήταν ο Macintosh Performa 6360 (ή Power Macintosh 6300/160).

 

CPU: 68LC040 @ 33 MHz, RAM: 4MB, Hard Disk: 250MB, Operating System: System 7.1.2P- Mac OS 8.1, Year: 1994

The Apple Macintosh Performa 630 was a personal computer that was released in 1994 by the American company Apple Computer. Its predecessor was the Macintosh Quadra 610. It was Apple’s smallest desktop computer before the appearance of the Mac mini. Two versions were released for the Macintosh Performa 630, one of which was educational (LC 630) and the other was professional (Quadra 630). It had a 3.5” floppy disk drive. On its front side, it had a CD-ROM drive, a headphone jack and two volume buttons. It connected to an external computer monitor. Its original price was $1,199. Its production stopped in 1995. Its successor was the Macintosh Performa 6360 (or Power Macintosh 6300/160).

 

Apple

Την 01.04.1976 ιδρύθηκε η εταιρεία Apple Computer Company από τους Steve Jobs, Steve Wozniak και Ronald Wayne. Ο Wayne έδωσε πίσω το μερίδιο μετά από 12 ημέρες. Πρώτος υπολογιστής της εταιρείας, ο Apple I. Το 1977 μετονομάστηκε σε Apple Computer, Inc και το 2007 σε Apple όταν και ξεκίνησε την παραγωγή του iPhone 2G. Σύμφωνα με δήλωση του Wozniak «Το γκαράζ είναι λίγο μύθος». Σε κάθε περίπτωση, αναρτούμε τη φωτογραφία του γκαραζ στο πατρικό σπίτι του Steve Jobs στο Los Altos στην California.