Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Sony HB-101P

Επεξεργαστής: Ζ80Α @ 3,579 MHz, Μνήμη RAM: 32 ΚΒ, Λειτουργικό Σύστημα: MSX-DOS, Έτος: 1984

Ο Sony HB-101P είναι ένας οικιακός-προσωπικός υπολογιστής της ιαπωνικής εταιρείας Sony και χρονολογείται το 1984. Ανήκει στην κατηγορία των MSX υπολογιστών, οι οποίοι σχεδιάστηκαν από τη Microsoft και προωθήθηκαν από την ASCII Corporation. Η πλατφόρμα MSX είχε ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμου λογισμικού, με περισσότερα από 2.000 παιχνίδια και αρκετές εφαρμογές να έχουν κυκλοφορήσει για αυτήν. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει διαστάσεις 380x65x275. Έχει 32ΚΒ μνήμη, η οποία μπορεί να επεκταθεί. Συχνά, αυτοί οι υπολογιστές συνοδεύονταν από κασέτα για φόρτωση και αποθήκευση προγραμμάτων αν και ορισμένα μοντέλα μπορούσαν να επεκταθούν με μονάδες δισκέτας. Ιδιαίτερες είναι οι 2 υποδοχές για κασέτες παιχνιδιών πάνω από το πληκτρολόγιο, το χειριστήριο ακριβώς από κάτω, αλλά και το χερούλι για εύκολη μεταφορά. Διαθέτει κι άλλες θύρες π.χ. για εκτυπωτή. Τα ευρωπαϊκά μοντέλα κυκλοφορούσαν σε μαύρο χρώμα, ενώ τα ιαπωνικά σε κόκκινο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κάποια από τα μοντέλα της Sony ακολουθούνται από ένα γράμμα, το οποίο δηλώνει τη διάταξη του πληκτρολογίου για κάθε χώρα. Παραδείγματος χάριν το HB-101 F δηλώνει γαλλικό πληκτρολόγιο, το HB-101 D γερμανικό και το HB-101 P (=Pal) είναι το παγκόσμιο. Συνολικά, ο HB-101 P ήταν ένας ικανός και ευέλικτος υπολογιστής για την εποχή του προσφέροντας πρόσβαση σε μια ποικιλία λογισμικού και περιφερειακών.

 

CPU: Z80A @ 3,579 MHz, RAM: 32 KB, Operating System: MSX-DOS, Year: 1984

Sony HB-101P is a home-personal computer of the Japanese company Sony and it is dated from 1984. It belongs to the category of MSX computers, which were designed by Microsoft and promoted by ASCII Corporation. The MSX platform had a wide range of software available, with more than 2,000 games and several applications released for it. This particular model has dimensions of 380x65x275. It has 32KB of memory, which can be expanded. These computers often came with a cartridge for loading and saving programs, although some models could be expanded with floppy disk drives. Special features are the 2 slots for game cartridges above the keyboard, the controller directly below, and the handle for easy transport. It also has other ports, e.g. for printer. The European models were released in black, while the Japanese in red. It is important to mention that some of the Sony models are followed by a letter, which indicates the keyboard layout for each country. For example, HB-101 F indicates French keyboard, HB-101 D German and HB-101 P (=Pal) is global. Overall, the HB-101 P was a capable and versatile computer for its time offering access to a variety of software and peripherals.