Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Gigatronics τερματικό ΕΚΑΤΗ

Επεξεργαστής: MOS 6502@2MHz, Μνήμη RAM: 8KB, Οθόνη: 12”, Έτος : 1984

Το τερματικό «ΕΚΑΤΗ» κατασκευάστηκε από την Ελληνική εταιρεία GIGATRONICS και διασυνδεόταν με τον υπολογιστή «ΕΡΜΗ», επίσης της ίδιας εταιρείας. Το τερματικό «ΕΚΑΤΗ» διαθέτει δικό του μικροεπεξεργαστή, 8KB μνήμης ROM και 8 έως 16ΚΒ μνήμης RAM. Στο τερματικό μπορούσε να συνδεθεί ένα πληκτρολόγιο 60 ή 100 πλήκτρων. Η οθόνη του είναι 12 ιντσών και υπήρχαν τρεις εκδόσεις στο χρώμα της: σε γκρι, σε πράσινο ή  πορτοκαλί. Τα κείμενα απεικονίζονταν σε 24 γραμμές οι οποίες «χωρούσαν» 80 χαρακτήρες η κάθε μία. Στο κάτω μέρος υπάρχει μια επιπλέον γραμμή για να εμφανίζει την κατάσταση του τερματικού (LINE, LOCAL, CHARSET, κλπ.). Στην πίσω πλευρά του τερματικού υπάρχει μια σειριακή θύρα RS232C καθώς και μια παράλληλη θύρα. Το τερματικό μπορούσε να εμφανίσει αγγλικούς και ελληνικούς χαρακτήρες.

 

CPU: Motorola MOS 6502@2MHz, RAM: 8KB, Monitor: 12”, Year: 1984

The terminal “EKATI” was built by the Greek company GIGATRONICS and was interfaced with the “HERMES” computer, also of the same company. The “EKATI” terminal has its own microprocessor, 8KB of ROM, and 8 to 16KB of RAM. A 60- or 100-key keyboard could be connected to the terminal. Its screen is 12 inches and there were three versions in its color: gray, green, or orange. The texts were depicted in 24 lines which “fit” 80 characters each of them. At the bottom side of it, there is an additional line to display the status of the terminal (LINE, LOCAL, CHARSET, etc.). At the back of the terminal, there is a serial port RS232C as well as a parallel port. The terminal could display English and Greek characters.

Πηγή:   Περιοδικό «Computer για όλους», τεύχος 10, Ιανουάριος 1984

No more work to show