Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Sinclair ZX Spectrum +2

Επεξεργαστής: Zilog Z80A@3.54 MHz, Μνήμη RAM: 128KB, Λειτουργικό σύστημα: Sinclair BASIC, Έτος: 1986

Ο  Sinclair ZX Spectrum +2 ήταν ο πρώτος οικιακός υπολογιστής που κυκλοφόρησε το 1986 η εταιρεία Amstrad, έχοντας μόλις αγοράσει τα δικαιώματα παραγωγής υπολογιστών της εταιρείας Sinclair. Διέθετε γκρι περίβλημα και στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου διακρίνονταν το ενσωματωμένο κασετόφωνο που ονομάζονταν «Datacorder», μέσω του οποίου «φορτώνονταν» και αποθηκεύονταν προγράμματα. Ο ZX Spectrum +2 μπορούσε να συνδεθεί τόσο σε εξωτερική οθόνη υπολογιστή όσο και σε μια τηλεόραση. Διέθετε δυο θύρες για χειριστήρια (joysticks), μια εξωτερική θύρα επέκτασης και έξοδο ήχου. Ο ZX Spectrum +2 σημείωσε ικανοποιητικές πωλήσεις. Ο διάδοχός του, ZX Spectrum +3, κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα.

 

CPU: Zilog Z80A@3.54 MHz, RAM: 128KB, Operating system: BASIC, Year: 1986

The Sinclair ZX Spectrum +2 was the first home computer that was released in 1986 by Amstrad, having just acquired the rights to produce Sinclair computers. It had a gray case and on the left side of the keyboard there was a built-in cassette player called “Datacorder”, through which programs were “loaded” and stored. The ZX Spectrum +2 could be connected to both an external computer monitor and a TV. It also allowed the connection of a cassette for loading games. It had ports for two joysticks, an external expansion port and an audio output. The ZX Spectrum +2 recorded satisfactory sales. Its successor, the ZX Spectrum +3, was released a year later.