Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Apple iMac G4

Επεξεργαστής: Power PC 7445 (G4) @ 800 MHz, Μνήμη RAM: 128 ΚΒ, Λειτουργικό σύστημα: Mac OS 9 & Mac OS X, Έτος: 2002

Ο Apple iMac G4 είναι ένας προσωπικός all in one υπολογιστής της εταιρείας Apple, ο οποίος χρονολογείται από το 2002. Αντικατέστησε το προηγούμενο επιτυχημένο μοντέλο iG3. Βασιζόταν σε έναν επεξεργαστή Power PC 7445 (G4). Είχε ενσωματωμένη οθόνη LCD 17’’, η οποία αντικατέστησε την CRT. Τα βασικά εξαρτήματα, σκληρός δίσκος και μητρική πλακέτα, ήταν σε μια θήκη με θόλο.

Επίσης, ο βραχίονας επέτρεπε στην οθόνη να συγκρατεί σχεδόν οποιαδήποτε γωνία γύρω από το κάτω μέρος σε σχήμα θόλου. Πωλήθηκε μαζί με το Apple Pro πληκτρολόγιο και το Apple Pro ποντίκι. Παράλληλα, μπορούσε να αγοράσει κανείς και ηχεία. Το αρχικό μοντέλο κυκλοφόρησε με Mac OS x 10.1 ή Mac OS 9.2.2 ως προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα. Έχει 2 υποδοχές μνήμης, η οποία από 128 ΜΒ μπορούσε να φτάσει έως 1 GB με αναβάθμιση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι διαφημίστηκε ως λάμπα γραφείου. Ο G4 είναι ένα σημείο τομής στην ιστορία της Apple, καθώς τότε ήταν που αποφάσισε η εταιρεία να ακολουθήσει τη σχεδίαση που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ακόμα και σήμερα.

CPU: Power PC 7445 (G4) @ 800 MHz, Ram: 128 KB, Operating System: Mac OS 9 & Mac OS X, Year: 2002

The Apple iMac G4 is an all-in-one personal computer from the Apple Company, which is dated from 2002. It replaced the previous successful iG3 model. It was based on a Power PC 7445 (G4) processor. It had a built-in 17” LCD screen, which replaced the CRT. The main components, hard drive and motherboard, were in a domed case. Also, the bracket allowed the screen to hold almost any angle around the dome-shaped bottom. Sold with Apple Pro Keyboard and Apple Pro Mouse. At the same time, someone could also buy speakers. The original model was released with Mac OS x 10.1 or Mac OS 9.2.2 as the default operating system. It has 2 memory slots, which from 128 MB could go up to 1 GB with an upgrade. It is noteworthy that it was advertised as a desk lamp. The G4 is a turning point in Apple’s history, as it was then that the company decided to go with the design it still uses today.

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το διαφημιστικό για την υπολογιστή Apple iMac G4:

Apple

Την 01.04.1976 ιδρύθηκε η εταιρεία Apple Computer Company από τους Steve Jobs, Steve Wozniak και Ronald Wayne. Ο Wayne έδωσε πίσω το μερίδιο μετά από 12 ημέρες. Πρώτος υπολογιστής της εταιρείας, ο Apple I. Το 1977 μετονομάστηκε σε Apple Computer, Inc και το 2007 σε Apple όταν και ξεκίνησε την παραγωγή του iPhone 2G. Σύμφωνα με δήλωση του Wozniak «Το γκαράζ είναι λίγο μύθος». Σε κάθε περίπτωση, αναρτούμε τη φωτογραφία του γκαραζ στο πατρικό σπίτι του Steve Jobs στο Los Altos στην California.