Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Αριθμομηχανές – Calculators

Η αριθμομηχανή είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την ανάγκη για γρήγορο υπολογισμό αριθμητικών πράξεων. Ήδη απο το παρελθόν υπήρχαν διάφορες γνωστές πρωτόγονες συσκευές που βοηθούσουν στον υπολογισμό μετρήσεων, όπως ο άβακας, τα κόκκαλα του Νάπιερ, ο λογαριθμικός κανόνας κ.α. Ο άβακας ήταν ο πρόδρομος της τρέχουσας αριθμομηχανής και του σύγχρονου υπολογιστή. Στις αρχές του 17ου αιώνα ο Γερμανός καθηγητής μαθηματικών και αστρονομίας Wilhelm Schickard κατασκεύασε την πρώτη αριθμομηχανή σε μηχανική μορφη. Στην αριστερή πλευρά της φωτογραφίας, υπάρχει μια μηχανική αριθμομηχανή της δεκαετίας του 1940. Απο το 1970 περιορίζεται η κυκλοφορία μηχανικών αριθμομηχανών και αρχίζει να γίνεται ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών αριθμομηχανών. Στη δεξιά πλευρά της φωτογραφίας υπάρχουν δυο ηλεκτρονικές αριθμομηχανές τσέπης της δεκαετίας του 1970. Η ηλεκτρονική αριθμομηχανή ήταν η εφεύρεση του Aμερικάνου φυσικού Jack Kilby. Οι σύγχρονες αριθμομηχανές λειτουργούν με ηλεκτρισμό και υπάρχουν σε αμέτρητα σχήματα απο τις πιο μικρές εώς τις πιο ογκώδεις, ορισμένες εκ των οποίων διαθέτουν ενσωματωμένο εκτυπωτή. Σήμερα, όλες οι σύγχρονες συσκευές κινητής τηλεφωνίας έχουν ενσωματωμένο λογισμικό αριθμομηχανής.

A calculator is a device designed to facilitate the need to quickly perform arithmetic operations. From ancient years, there were known various primitive devices, such as the abacus, Napier bones, the logarithmic rule, etc. The abacus was the forerunner of the modern calculator and the modern computer. In the early 17th century the German professor of mathematics and astronomy Wilhelm Schickard invented the first mechanical calculator. The left side of the photo appears a mechanical calculator from the 1940s. Since 1970 the production of mechanical calculators ceased and electronic calculators became more common. The right side of the photo appears two electronic pocket calculators from the 1970s. The electronic calculator was invented by the American physicist Jack Kilby. Modern calculators are electrically operated and come out in countless shapes, from the smallest to the most voluminous, some of which have a built-in printer. Today, all modern mobile devices have built-in calculator software.