Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Commodore 16

Επεξεργαστής:  MOS Technology 7501 @ 0.89 MHz, Μνήμη RAM: 16KB, Λειτουργικό σύστημα: Commodore KERNAL/BASIC 3.5, Έτος: 1984

Ο Commodore 16 (C16) ήταν ένας οικιακός υπολογιστής και κυκλοφόρησε το 1984 από την εταιρεία Commodore International. Το όνομα του μοντέλου αντικατοπτρίζει το μέγεθος της μνήμης RAM. Ήταν ένα από τα τρία μοντέλα της σειράς 264, η οποία δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει τον Commodore VIC-20 και τον Commodore 64. Συγκεκριμένα, ο C16 προοριζόταν να αντικαταστήσει τον Commodore VIC-20 αλλά δεν ήταν συμβατός με κανένα από τα δυο μοντέλα. Η αρχική του τιμή ήταν στα 99$ και πωλήθηκαν 1.266.000 μονάδες παγκοσμίως. Ο C16 ήταν πολύ πιο γρήγορος από τον Commodore 64 και Commodore VIC-20 καθώς ο επεξεργαστής του λειτουργούσε με διπλάσια ταχύτητα. Ο C16 μπορούσε να συνδεθεί τόσο σε εξωτερική οθόνη υπολογιστή όσο και σε μια τηλεόραση. Για την «φόρτωση»/αποθήκευση προγραμμάτων έπρεπε να συνδεθεί ένα κασετόφωνο. Το πληκτρολόγιό του ήταν υψηλής ποιότητας και εύκολο στη πληκτρολόγηση. Ο υπολογιστής C16 δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία στην αγορά της Αμερικής, εν τούτοις οι αγοραστές του στην Ευρώπη και στο Μεξικό τον επέλεξαν κατά κύριο λόγο για να τον χρησιμοποιήσουν ως παιχνιδομηχανή. Σύμφωνα με πηγές, παρότι ήταν αμερικάνικο μοντέλο το 90% των προγραμμάτων/παιχνιδιών αναπτύχθηκαν από Ευρωπαίους προγραμματιστές και κάποιους Μεξικανούς. Οι χαμηλές πωλήσεις του C16 αποδίδονται τόσο στην έλλειψη υποστήριξης λογισμικού από την ίδια την Commodore και στην ασυμβατότητα με τον C64 όσο και στο ελάχιστο ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1985.

CPU:  MOS Technology 7501 @ 0.89 MHz, RAM: 16KB, Operating system: Commodore KERNAL/BASIC 3.5, Year: 1984

The Commodore 16 (C16) was a home computer and was released in 1984 by Commodore International. The model name reflects the size of the RAM. It was one of the three models of the Commodore 264 series that was created to replace the Commodore VIC 20 and Commodore 64. Specifically, the C16 was intended to replace the Commodore VIC 20 but it was not compatible with it nor Commodore 64. Its original price was $ 99 and 1,266,000 units were sold worldwide. The C16 was much faster than the Commodore 64 and Commodore VIC-20 because its processor runs at twice the speed. The C16 could be connected to both an external computer monitor and a TV. It was able to “load” and save programs onto an audio cassette. Its keyboard was of higher quality and easier to type on. The C16 was not very successful in the US market, however, buyers in Europe and Mexico chose it primarily to use it as a gaming machine. According to sources, although it was an American model, 90% of the programs/games were developed by European developers and some Mexicans. The low sales of the C16 are attributed to both the lack of software support by Commodore and the incompatibility with the C64 as well as the minimal interest of consumers. Its production stopped in 1985.