Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Commodore Pet 2001

Επεξεργαστής: MOS Technology 6502@1 MHz, Μνήμη RAM: 4KB, Λειτουργικό σύστημα: Commodore BASIC 1.0, Οθόνη: 9”, Έτος: 1977

Ο Pet 2001 ήταν ένας προσωπικός υπολογιστής 8-bit, που κυκλοφόρησε το 1977 από την Αμερικανική εταιρεία Commodore International. Ήταν το πρώτο από τα τρία μοντέλα της σειράς προσωπικών υπολογιστών Pet και η αρχική του τιμή ήταν στα 795 δολάρια. Το ακρωνύμιο «PET» προέρχεται από τις λέξεις «Personal Electronic Transactor». Η κεντρική μονάδα περιελάμβανε, εκτός από τα βασικά του χαρακτηριστικά, και κασετόφωνο και η οθόνη του ήταν μονόχρωμη. Αξιοσημείωτος είναι ο τρόπος με τον οποίο ανυψωνόταν το πάνω μέρος του υπολογιστή ώστε να έχει ο χρήστης πρόσβαση στη μητρική πλακέτα και στα υπόλοιπα εξαρτήματα. Συγκεκριμένα,  ο χρήστης ανασήκωνε το πάνω μέρος της κεντρικής μονάδας και το στήριζε με ένα βραχίονα, ένας τρόπος που θυμίζει το αντίστοιχο άνοιγμα των καπό των αυτοκίνητων. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1982.

CPU: MOS Technology 6502@1 MHz, RAM: 4KB, Operating system: Commodore BASIC 1.0, Screen: 9”, Year: 1977

The Pet 2001 was an 8-bit personal computer that was released in 1977 by the American company Commodore International. It was the first of the three models in the Pet PC series and its price was $795. The acronym “PET” means “Personal Electronic Transactor”. The main unit included, except for its basic features, a cassette player and its screen was monochrome. Remarkable is the way that the top of the computer was raised so that the user has access to the motherboard and to other components. Specifically, the user raised the top of the central unit and supported it with an arm, a way that reminds of the corresponding opening of the car hood. Its production stopped in 1982.