Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Commodore Pet 2001

Επεξεργαστής: MOS Technology 6502 @ 1 MHz, Μνήμη RAM: 4KB, Λειτουργικό σύστημα: Commodore BASIC 1.0, Οθόνη: 9’’, Έτος: 1977

Ο Pet 2001 ήταν ένας προσωπικός υπολογιστής 8-bit, που παρουσιάστηκε από την εταιρεία Commodore το 1977. Ήταν το πρώτο από τα τρία μοντέλα της σειράς προσωπικών υπολογιστών Pet και η αρχική του τιμή ήταν στα 795 δολάρια. Το ακρωνύμιο «PET» προέρχεται από τις λέξεις «Personal Electronic Transactor». Η κεντρική μονάδα περιελάμβανε εκτός από τα βασικά του χαρακτηριστικά και κασετόφωνο ενώ η οθόνη του ήταν μονόχρωμη. Η παραγωγή του σταμάτησε το 1982.

CPU: MOS Technology 6502 @ 1 MHz, RAM: 4KB, Οperating system: Commodore BASIC 1.0, Screen: 9’’, Year: 1977

The Pet 2001 was an 8-bit computer introduced by Commodore in 1977. It was the first of the three models in the personal computer series of Pet and its origin price was $ 795. The acronym “PET” comes from the words “Personal Electronic Transactor”. The main unit, except for its basic features, included a cassette player and its screen was monochrome. Its production stopped in 1982.