Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

OLPC 1 (Ένα laptop ανά παιδί )

Επεξεργαστής: AMD Geode LX700 @ 433 MHz, Μνήμη RAM: 256 MB, Flash memory: 1GB, Λειτουργικό σύστημα: Fedora-Sugar, Έτος: 2006

Ο Nicholas Negroponte οραματίστηκε να κατασκευάσει το φορητό υπολογιστή των 100 δολαρίων (One Laptop Per Child) και να τον προωθήσει για την εκπαίδευση των φτωχότερων παιδιών στον κόσμο. Τελικά οι πολέμιοι του εγχειρήματος του καθώς και οικονομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν δεν «επέτρεψαν» την πώληση του σε τιμή κάτω των 188 δολλαρίων. Αντίπαλον δέος, ο υπολογιστής Classmate της Intel. Σε κάποιες χώρες ήταν διαθέσιμο και με χειροκίνητο τροφοδοτικό, όπου ο χρήστης παρήγαγε ρεύμα με το γύρισμα μιας μανιβέλας. Συνολικά κυκλοφόρησαν τέσσερα μοντέλα με τις ονομασίες: XO-1, XO-2, XO-3, XO-4.

 

CPU: AMD Geode LX700@433 MHz, RAM: 256 MB, Flash memory: 1GB, Operating system: Fedora-Sugar, Year: 2006

Nicholas Negroponte envisioned building the $100 (One Laptop Per Child) laptop and promoting it to educate children in developing countries around the world. In the end, the project’s opponents as well as the financial problems that created did not “allow” it to be sold at a price under $188. Its competitor was Intel’s Classmate computer. In some countries, it was also available with a manual power supply, where the user-generated power by turning a crank. Four models of OLPC were released under the names: XO-1, XO-2, XO-3, XO-4.

One Laptop per ChildNo more work to show