Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

OLPC 1 (Ένα laptop ανά παιδί )

Επεξεργαστής: AMD Geode LX700 @ 433 MHz, Μνήμη RAM: 256 MB, Flash memory: 1GB, Λειτουργικό σύστημα: Fedora-Sugar, Έτος: 2006

Ο Nicholas Negroponte οραματίστηκε να κατασκευάσει το φορητό υπολογιστή των 100 δολαρίων (One Laptop Per Child) και να τον προωθήσει για την εκπαίδευση των φτωχότερων παιδιών στον κόσμο. Τελικά οι πολέμιοι του εγχειρήματος του καθώς και οικονομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν δεν «επέτρεψαν» την πώληση του σε τιμή κάτω των 188 δολλαρίων. Αντίπαλον δέος, ο υπολογιστής Classmate της Microsoft.

CPU: AMD Geode LX700 @ 433 MHz, RAM: 256 MB, Flash memory: 1GB, Operating system: Fedora-Sugar, Year: 2006

Nicholas Negroponte envisioned to build the 100$ laptop (OneLaptopPerChild), an inexpensive laptop computer intended to be distributed to children in developing countries around the world, to provide them with access to knowledge and opportunities. Finally, due to criticism and low funding, it is set to cost more than 188$. OLPC’s XO laptop competes with the Classmate PC by Microsoft.

One Laptop per ChildNo more work to show