Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Amstrad CPC 464

Επεξεργαστής: Zilog Z80A @ 4MHz, Μνήμη RAM: 64KB, Λειτουργικό σύστημα: AMSDOS, Έτος: 1984

Ο Amstrad CPC 464 κυκλοφόρησε το 1984 και ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους υπολογιστές στην Ευρώπη. Η χαμηλή του τιμή και η ευκολία στη χρήση του, τον έκανε ιδιαίτερα ελκυστικό στο καταναλωτικό κοινό. Η κεντρική μονάδα, αποτελούνταν από ένα πληκτρολόγιο που διέθετε ενσωματωμένο κασετόφωνο και συνδεόταν μέσω καλωδίων με την οθόνη, η οποία ήταν μονόχρωμη ή έγχρωμη. Το 1990 αντικαταστάθηκε από τον CPC 464 plus, μοντέλο το οποίο είχε βελτιωμένη εμφάνιση και καλύτερο πληκτρολόγιο.

CPU: Zilog Z80A @ 4MHz, RAM 64KB, Οperating system: AMSDOS, Year: 1984

The Amstrad CPC 464 was released in 1984 and it was one of the most successful computers in Europe. Its low price and ease of use made it particularly attractive to consumers. The main unit consisted of a keyboard that had a built-in cassette player and was connected via cables to the screen, which was monochrome or color. In 1990 it was replaced by the CPC 464 plus, which appeared with an improved appearance and a better keyboard.