Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Post a comment

Sinclair QL

Επεξεργαστής: Motorola 68008 @ 7.5 MHz, Μνήμη RAM: 128KB, Λειτουργικό σύστημα: Sinclair QDOS, Έτος: 1983

Ο υπολογιστής Sinclair QL (Quantum Leap) προοριζόταν κυρίως για επαγγελματική χρήση από μικρές και μεγάλες εταιρείες μέχρι εκπαιδευτικά ινστιτούτα. Όμως, δεν κατάφερε να έχει εμπορική επιτυχία, καθώς καθυστέρησε η διανομή του αρκετούς μήνες από την ανακοίνωσή του, λόγος για την δημιουργία του παρατσουκλιού Quite Late.

CPU: Motorola 68008 @ 7.5 MHz, RAM: 128KB, Οperating system: Sinclair QDOS, Υear: 1983

Sinclair QL (for Quantum Leap) was aimed at serious home users and professional and executive users markets from small to medium-sized businesses and higher educational establishments. However, it failed to achieve commercial success, due to its late delivery after its official announcement, thus prompting users to dub it Quite Late.