Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Acorn Atom

Επεξεργαστής: MOS Technology 6502 @1MHz, Μνήμη RAM: 2KB, Λειτουργικό σύστημα: Atom BASIC, Έτος: 1980

Ο Acorn Atom ήταν ένας από τους πρώτους οικιακούς υπολογιστές που κυκλοφόρησε το 1980 από την εταιρεία Acorn Computers Ltd. Ήταν ο προκάτοχος της σειράς υπολογιστών BBC. Συγκεκριμένα, αντικαταστάθηκε από τον BBC Micro (αρχικά με την ονομασία Proton) και αποτέλεσε μια αναβαθμισμένη έκδοση του Atom. Η αρχική του τιμή ήταν 120£. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Atom, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του (TRS-80 & Commodore PET), ήταν οι δυνατότητες υψηλής ανάλυσης εικόνας (256 x 192) που ήταν αρκετά ασυνήθιστες για την εποχή του. Είχε ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και υπήρχε η δυνατότητα σύνδεσης κασετοφώνου για την «φόρτωση» των προγραμμάτων. Δεν διέθετε μονάδα δίσκου. Εκτός από τα 8KB της ROM ήταν διαθέσιμη και η προσθήκη δεύτερης ROM που του έδινε επιπλέον δυνατότητες, όπως μαθηματικούς υπολογισμούς, τριγωνομετρικές συναρτήσεις κ.α. Κυκλοφόρησαν αρκετά περιφερειακά για τον Atom, όπως μια μονάδα δισκέτας 5,25 ιντσών 100KB, ένα ψηφιακό μαγνητόφωνο, μια θύρα υποδοχής για εκτυπωτή, μια κάρτα δικτύου (EcoNet), υποδοχές επέκτασης μνήμης RAM κ.α. Ο Atom σταμάτησε να κυκλοφορεί το 1993.

CPU: MOS Technology 6502 @1MHz, RAM: 2KB, Operating system: Atom BASIC, Year: 1980

The Acorn Atom is a home computer released in 1980 by Acorn Computers Ltd. It was the ancestor of the BBC computer series. Specifically, it was replaced by BBC Micro (originally known as Proton) and appeared as an upgrade of the Atom. Its original price was 120 £. The great advantage of the Atom, compared to its competitors (TRS-80 & Commodore PET), was the high-resolution capabilities (256 x 192) which were quite unusual for its time. It had an integral keyboard and a cassette tape interface for loading programs. It did not have a disk drive. An additional floating-point ROM was also available and that gave it the additional features, such as mathematical calculations, trigonometric functions, etc. Several peripherals were released for the Atom, such as a 5.25-inch 100KB floppy disk drive, a digital tape recorder, a printer interface, a network card (EcoNet), RAM extensions, etc. Atom was discontinued in 1993.